Tài liệu liên quan
TT Tên tài liệu Kích cỡ Lượt tải Tải về
1 127/giấy phép bến bảy kiệt (8/8/18-1/8/2023) 467 kb 49
2 bản vẽ + hồ sơ hoàn công bến bảy kiệt 2150 kb 49


Bản Đồ Danh Bạ Cảng Bến Thủy Nội Địa Việt Nam version 1.0.0.1 - Hỗ Trợ kỹ thuật: Mr Hùng - 0916.845.345.