Tài liệu liên quan
TT Tên tài liệu Kích cỡ Lượt tải Tải về
1 127/giấy phép bến bảy kiệt (8/8/18-1/8/2023) 467 kb 54
2 bản vẽ + hồ sơ hoàn công bến bảy kiệt 2150 kb 55


Thiết kế và phát triển bởi Công ty Hợp danh công nghệ tàu thủy STC - Phiên Bản Chạy Thử Nghiệm Version 1.0.0.1

Hệ thống chạy tối nhất trên trình duyệt Chorme, Firefox.