Tài liệu liên quan
TT Tên tài liệu Kích cỡ Lượt tải Tải về
1 BẾN VLXD THANH THẢO 130/GPBTNĐ (15/8/18-28/3/23) 1476 kb 57
2 BẢN VẼ BẾN THANH THAO 591 kb 60


Thiết kế và phát triển bởi Công ty Hợp danh công nghệ tàu thủy STC - Phiên Bản Chạy Thử Nghiệm Version 1.0.0.1

Hệ thống chạy tối nhất trên trình duyệt Chorme, Firefox.