Tên cảng bến Loại cảng Loại cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
STT Loại Tên cảng bến Vị trí Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
1 Bến HỮU TÀI 2 Từ km đến km 30/10 Bờ trái ,Rạch Bến Rớ Xã An Thạnh,Huyện Bến Cầu,Tỉnh Tây Ninh Bến hàng hóa Bến xếp dỡ hàng hóa, xi măng
2 Cảng cấp 1 353553 Từ km 5335353535 đến km 4444 5335349091000/44444 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) ,Huyện Hoài Đức,Thành Phố Hà Nội Cảng hàng hóa 1
3 Cảng cấp 3 Tầm Long Từ km đến km 90/50 Bờ trái ,Sông Vàm Cỏ Đông Xã Trí Bình,Huyện Châu Thành,Tỉnh Tây Ninh Bến hàng hóa Bến xếp rỡ VLXD, Than Bùn
4 Cảng cấp 3 Tăng Thành Từ km đến km 150/15 Bờ phải ,Sông Vàm Cỏ Đông Xã Long Vĩnh,Huyện Châu Thành,Tỉnh Tây Ninh Bến hàng hóa Bến xếp dỡ Vật Liệu Xây Dựng
5 Cảng cấp 3 An Hưng Thành Từ km đến km 48/10 Bờ phải ,Sông Vàm Cỏ Đông Xã Long Vĩnh,Huyện Châu Thành,Tỉnh Tây Ninh Bến hàng hóa Bến xếp dỡ vật liệu xây dựng
6 Cảng cấp 3 Long Thái Hòa 2 Từ km đến km 25/10 Bờ trái ,Sông Vàm Cỏ Đông Xã Trí Bình,Huyện Châu Thành,Tỉnh Tây Ninh Cảng hàng hóa Bến xếp dỡ vật liệu xây dựng
7 Bến Ngọc Vân Khánh Từ km M1(X:1242222.58;Y:565012.26) đến km M4(X:1242244.67;Y:565044.40 38/15 Bờ phải ,Sông Vàm Cỏ Đông Xã Long Vĩnh,Huyện Châu Thành,Tỉnh Tây Ninh Bến hàng hóa Bến xếp dỡ vật liệu xây dựng
8 Bến Công ty TNHH đóng tàu và TTNT Hữu Nhân Từ km 06+160 đến km 06+231.7 71.7/15 Bờ phải ,Kênh Phú Hữu Bãi Xàu Xã Châu Khánh,Huyện Long Phú,Tỉnh Sóc Trăng Bến sửa chữa đóng mới Sữa chữa và đóng mới ghe, tàu.
9 Cảng cấp 1 Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Hậu Từ km 10+994 đến km 11+022 28/12 Bờ phải ,Kênh Phú Hữu Bãi Xàu Phường 8,Thành Phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng Bến sửa chữa đóng mới Sửa chửa đóng mới ghe.tàu
10 Bến Tiến Thành 2 Từ km đến km 29/10 Bờ trái ,Sông Vàm Cỏ Đông Xã Trí Bình,Huyện Châu Thành,Tỉnh Tây Ninh Bến hàng hóa Bến xếp rỡ vật liệu xây dựng, gạch ngói
11 Bến Thanh Hoàng Phúc 1 Từ km đến km 50/10 Bờ phải ,Rạch Tây Ninh Xã Thanh Điền,Huyện Châu Thành,Tỉnh Tây Ninh Bến hàng hóa Bến xếp dỡ vật liệu xây dựng
12 Bến Hoàng Dung 2 Từ km đến km 60/10 Bờ phải ,Rạch Tây Ninh Xã Thanh Điền,Huyện Châu Thành,Tỉnh Tây Ninh Bến hàng hóa Bến xếp dỡ vật liệu xây dựng
13 Bến Phước Hải Lộc Từ km đến km 37/10 Bờ phải ,Rạch Tây Ninh Xã Thanh Điền,Huyện Châu Thành,Tỉnh Tây Ninh Bến hàng hóa Bến xếp dỡ vật liệu xây dựng
14 Bến Thành Thành Công 2 Từ km đến km 100/15 Bờ trái ,Rạch Trảng Bàng ,Huyện Trảng Bàng,Tỉnh Tây Ninh Bến hàng hóa Bến xếp dỡ hàng hóa, vật liệu xây dựng
15 Bến Hùng Minh Từ km đến km 106/15 Bờ trái ,Sông Vàm Cỏ Đông Xã Hảo Đước,Huyện Châu Thành,Tỉnh Tây Ninh Bến hàng hóa Bến xếp dỡ hàng hóa, vật liệu xây dựng
16 Bến Kính Đăng Khoa Từ km đến km 60/20 Bờ phải ,Sông Vàm Cỏ Đông Xã Long Vĩnh,Huyện Châu Thành,Tỉnh Tây Ninh Bến hàng hóa Bến xếp dỡ hàng hóa, vật liệu xây dựng
17 Bến VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÀNH TÍN 2 Từ km 0 đến km 0 18/10 Bờ trái ,Rạch Cái Tàu Thượng Xã Bình Thạnh Trung,Huyện Lấp Vò,Tỉnh Đồng Tháp Bến chuyên dụng Xếp dỡ VLXD
18 Bến Bến tạm - Công ty Tranimexco Từ km 04+181 đến km 04+255 74/20 Bờ trái ,Sông Cái Nhỏ Xã Mỹ Hiệp,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Cảng chuyên dùng xếp dỡ VLXD, vật tư phục vụ thi công công trình tuyến Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
19 Bến Bột cá Kiên Giang (Cty TNHH bột cá Kiên Giang) Từ km 46+015 đến km 46+050 35/10 Bờ phải ,Sông Cái Bé Xã Bình An,Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ bột cá
20 Cảng cấp 1 DNTN Thắng Nhiều Từ km 48+980 đến km 48+012 32/15 Bờ trái ,Sông Cái Bé Xã Vĩnh Hòa Hiệp,Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ xăng dầu
21 Bến Xí nghiệp đường Kiên Giang-CN Cty CP mía đường Tây Nam Từ km 23+980 đến km 24+098 118/8 Bờ phải ,Sông Cái Bé Xã Long Thạnh,Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Bến hàng hóa xếp dỡ mía
22 Bến CN Bến Nhứt DNTN Bách Khoa (VLXD Bách Khoa) Từ km 24+306 đến km 24+373 67/13 Bờ trái ,Sông Cái Bé Xã Long Thạnh,Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ VLXD
23 Bến DNTN Dũng Phương Từ km 51+100 đến km 51+160 60/3 Bờ trái ,Sông Cái Bé Xã Vĩnh Thạnh,Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ xăng dầu
24 Cảng cấp 1 VLXD Phương Hùng Từ km 47+675 đến km 47+683 12/8 Bờ phải ,Sông Cái Bé Thị Trấn Giồng Riềng,Huyện Giồng Riềng,Tỉnh Kiên Giang Cảng hành khách Xếp dỡ VLXD
25 Bến HỘ KINH DOANH PHAN HỮU HIẾU Từ km 165+425 đến km 165+449 24/30 Bờ trái ,sông hậu Xã Nhơn Mỹ,Huyện Chợ Mới,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa Bến xếp dỡ hàng hóa thông thường (gạch)
26 Bến BÃI SỮA CHỮA ĐÓNG TÀU SÁU NGHIỆP Từ km 163+310 đến km 163+425 115/30 Bờ phải ,sông hậu Phường Bình Đức,Thành Phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang Bến sửa chữa đóng mới sữa chữa, đóng mới phương tiện thủy
27 Bến BÃI SỮA CHỮA ĐÓNG TÀU SÁU NGHIỆP Từ km 163+310 đến km 163+425 115/30 Bờ phải ,sông hậu Phường Bình Đức,Thành Phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang Bến sửa chữa đóng mới sữa chữa, đóng mới phương tiện thủy
28 Bến BÃI SỮA CHỮA ĐÓNG TÀU SÁU NGHIỆP Từ km 163+310 đến km 163+425 115/30 Bờ phải ,sông hậu Phường Bình Đức,Thành Phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang Bến sửa chữa đóng mới sữa chữa, đóng mới phương tiện thủy
29 Bến BÃI SỮA CHỮA ĐÓNG TÀU SÁU NGHIỆP Từ km 163+310 đến km 163+425 115/30 Bờ phải ,sông hậu Phường Bình Đức,Thành Phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang Bến sửa chữa đóng mới sữa chữa, đóng mới phương tiện thủy
30 Cảng cấp 3 Long Hải Sơn 5 Từ km 0 đến km 0 150/100 Bờ phải ,Suối Bồ Hum ,Huyện Tân Châu,Tỉnh Tây Ninh Bến chuyên dụng Tập kết cát
31 Bến Công ty TNHH Nhiên liệu HDCT - Chi nhánh Sóc Trăng Từ km 8+70 đến km 8+98 28/10 Bờ trái ,Kênh Phú Hữu Bãi Xàu Xã Tân Thạnh,Huyện Long Phú,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường ( Xăng dầu )
32 Bến Kho Xăng Dầu Tân Thạnh Từ km 14+353 đến km 14+397,8 44.8/12 Bờ phải ,Kênh Phú Hữu Bãi Xàu Phường 8,Thành Phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường ( Xăng dầu )
33 Bến CHI NHÁNH 3 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI VIÊN Từ km 50+875 đến km 50+915 40/6 Bờ phải ,Kênh Lấp Vò Sa Đéc Xã Hòa An,Huyện Chợ Mới,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa bến xếp dỡ xăng dầu
34 Bến HỘ KINH DOANH CƠ SỞ TÂN PHÁT Từ km 152+00 đến km 152+040.5 40.5/30 Bờ trái ,sông hậu Xã Hòa An,Huyện Chợ Mới,Tỉnh An Giang Bến sửa chữa đóng mới Gia công sửa chữa tàu và đóng tàu sắt
35 Bến CHI NHANH DNTN XĂNG DẦU TƯ THANH - CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU NGỌC MAI Từ km 183+117 đến km 183+147 30/15 Bờ phải ,Sông Tiền (bao gồm nhánh cù lao Tây, cù lao Ma, cù lao Hổ Cứ, cù lao Riêng, cù lao Long Khánh) Xã Mỹ Hiệp,Huyện Chợ Mới,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa bến xếp dỡ xăng dầu
36 Bến DNTN xăng dầu Bảo Ngọc Từ km 151+418 đến km 151+448 30/30 Bờ trái ,sông hậu Xã Hòa An,Huyện Chợ Mới,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa bến xếp dỡ xăng dầu
37 Bến Chi nhánh 2 DNTN Nhật Phát Từ km 50+284 đến km 50+308 24/8 Bờ phải ,Kênh Lấp Vò Sa Đéc Xã Hòa An,Huyện Chợ Mới,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa bến xếp dỡ xăng dầu, ponton chứa nhiên liệu số đăng ký AG 21128
38 Bến Tổng công ty lương thực Miền Bắc Từ km 149+659,5 đến km 149+900,5 241/35 Bờ trái ,sông hậu Xã Hòa An,Huyện Chợ Mới,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa bến xếp dỡ hàng hóa thông thường ( lương thực )
39 Bến Ngọc Chuyền 2 Từ km 176+498 đến km 176+538 38.58/50 Bờ phải ,Sông Hậu (nhánh 2) Xã Bình Thủy,Huyện Châu Phú,Tỉnh An Giang Bến sửa chữa đóng mới Đóng mới và sữa chữa phương tiện thủy
40 Bến Cty TNHH MTV Trung Lý Từ km 176+570 đến km 176+625 26.14/50 Bờ phải ,Sông Hậu (nhánh 2) Xã Bình Thủy,Huyện Châu Phú,Tỉnh An Giang Bến sửa chữa đóng mới Đóng mới và sữa chữa phương tiện thủy
41 Bến Cửa hàng VLXD Thế Hiển Từ km 0 đến km 0 19/8 Bờ phải ,Rạch Cái Cái Xã Tân Thành A,Huyện Tân Hồng,Tỉnh Đồng Tháp Bến chuyên dụng Xếp dỡ VLXD
42 Cảng cấp 1 Bến tạm bơm cát phục vụ công trình KDC Xẻo Trôm 3 Từ km 155+500 đến km 155+580 80/50 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Phường Mỹ Phước,Thành Phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa VLXD
43 Bến Cty TNHH Ái Nông Từ km 06+004 đến km 06+028 24/5 Bờ phải ,Rạch Ô Môn Phường Thới Hòa,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (VTNN)
44 Bến DNTN Duy Khoa Từ km 01+960 đến km 02+006 46/20 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Phường Thới An,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (xăng dầu)
45 Bến Trạm Xăng Dầu Ô Môn Từ km 07+285 đến km 07+317 32/8 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Phường Châu Văn Liêm,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (xăng dầu)
46 Bến Võ Trung Tính Từ km 09+079 đến km 09+104,5 25/22 Bờ phải ,Kênh Quản lộ Phụng Hiệp Xã Tân Phước Hưng,Huyện Phụng Hiệp,Tỉnh Hậu Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ VLXD
47 Bến Công ty TNHH MTV Đại Phúc Từ km 06+269 đến km 06+311 42/22 Bờ trái ,Kênh Quản lộ Phụng Hiệp Xã Tân Phước Hưng,Huyện Phụng Hiệp,Tỉnh Hậu Giang Bến hàng hóa xếp dỡ VLXD
48 Bến Cty TNHH MTV xăng dầu Minh Thông Từ km 03+520 đến km 03+590 70/30 Bờ phải ,sông hậu Phường Thới Long,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ xăng dầu
49 Cảng cấp 4 Cảng TNĐ Phạm Minh Lý Từ km 04+384.5 đến km 04+491 106.5/15 Bờ phải ,sông hậu Phường Thới Long,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
50 Bến DNTN Ngọc Bích Từ km 07+230 đến km 07+254.8 24.8/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)


Thiết kế và phát triển bởi Công ty Hợp danh công nghệ tàu thủy STC - Phiên Bản Chạy Thử Nghiệm Version 1.0.0.1

Hệ thống chạy tối nhất trên trình duyệt Chorme, Firefox.