Tên cảng bến Loại cảng Loại cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
  DANH SÁCH 858 CẢNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA - CẢNG VỤ ĐTNĐ KV II
STT Loại Tên cảng bến Vị trí Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
1 Bến Bến Yên Bái Từ km 000 đến km 000+025 25/20 Bờ phải ,Hồ Thác Bà Thị Trấn Yên Bình,Huyện Yên Bình,Tỉnh Yên Bái Bến hàng hóa Bốc xếp đá vôi
2 Bến Bến Bình Minh Từ km 375+200 đến km 375+215 15/10 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Xã Giới Phiên,Thành Phố Yên Bái,Tỉnh Yên Bái Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
3 Bến Bến Chi Hồ Từ km 32+100 đến km 32+300 200/15 Bờ trái ,Sông Đuống Xã Tân Chi,Huyện Tiên Du,Tỉnh Bắc Ninh Bến hàng hóa Bốc, xếp hàng hóa thông thường
4 Bến Bến Yên Thịnh Từ km 24+900 đến km 25+050 150/15 Bờ trái ,Sông Cầu Xã Yên Lư,Huyện Yên Dũng,Tỉnh Bắc Giang Bến hàng hóa Tập kết vật liệu xây dựng
5 Cảng cấp 2 Cảng thủy nội địa Hải Hà Từ km 59+848 đến km 59+950 102/30 Bờ trái ,Sông Thái Bình Xã Thanh Hải,Huyện Thanh Hà,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Cảng hàng hóa
6 Cảng cấp 2 Cảng thủy Long Từ km 95+950 đến km 96+100 150/20 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Xã Chân Lý,Huyện Lý Nhân,Tỉnh Hà Nam Cảng hàng hóa Bốc, dỡ hàng hóa
7 Cảng cấp 3 Cảng thủy nội địa Khoáng sản Nam Hà Từ km 106+250 đến km 107+125 875/13 Bờ phải ,Sông Đáy Xã Thanh Thủy,Huyện Thanh Liêm,Tỉnh Hà Nam Cảng hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8 Bến BẾN THỊNH LAN Từ km 235+618 đến km 235+678 60/20 Bờ trái ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Xã Vĩnh Thịnh,Huyện Vĩnh Tường,Tỉnh Vĩnh Phúc Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
9 Cảng cấp 2 Cảng thuỷ nội địa Hạ Long Từ km 60+600 đến km 61+200 600/15 Bờ phải ,Sông Đáy Xã Khánh Cư,Huyện Yên Khánh,Tỉnh Ninh Bình Cảng hàng hóa bốc xếp hàng hoá
10 Bến Bến Sơn Đông Từ km Km 5+700 đến km Km 5+793 93/20 Bờ trái ,Sông Lô Xã Sơn Đông,Huyện Lập Thạch,Tỉnh Vĩnh Phúc Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
11 Cảng cấp 2 Cảng TNĐ Container Đức Long BN Từ km 06 + 20 đến km 06 + 670 650/35 Bờ trái ,Sông Đuống Xã Đức Long,Huyện Quế Võ,Tỉnh Bắc Ninh Cảng hàng hóa Bốc xếp hàng hóa
12 Bến Phú An Từ km 7+350 đến km 7+430 80/10 Bờ trái ,Sông Công Xã Thuận Thành,Huyện Phổ Yên,Tỉnh Thái Nguyên Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
13 Bến Bến ông Cương Từ km 06+500 đến km 06+577 77/10 Bờ trái ,Sông Công Xã Thuận Thành,Huyện Phổ Yên,Tỉnh Thái Nguyên Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
14 Bến Bến Hoàng Anh Từ km Km 3+800 đến km Km 3+831.4 31.4/20 Bờ trái ,Sông Lô Xã Sơn Đông,Huyện Lập Thạch,Tỉnh Vĩnh Phúc Bến hàng hóa Bốc xếp VLXD
15 Bến Bến Hải Đăng Từ km Km 4+331 đến km Km 4+385 54/20 Bờ trái ,Sông Lô Xã Sơn Đông,Huyện Lập Thạch,Tỉnh Vĩnh Phúc Bến hàng hóa Bốc xêp hàng hóa
16 Bến Bến Gia Khanh Từ km Km 08+186 đến km Km 08+300 114/20 Bờ trái ,Sông Lô Xã Cao Phong,Huyện Sông Lô,Tỉnh Vĩnh Phúc Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa
17 Bến Bến Ái Mộ Từ km 182+480 đến km 182+520 40/20 Bờ trái ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Phường Ngọc Lâm,Quận Long Biên,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Tập kết và trung chuyển vật liệu xây dựng
18 Bến Bến Thanh Tùng Từ km 22+540 đến km 22+610 70/15 Bờ phải ,Sông Lục Nam Xã Tiên Hưng,Huyện Lục Nam,Tỉnh Bắc Giang Bến hàng hóa Tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng
19 Bến Bến Ông Lê Xuân Thắng Từ km Km 3+873 đến km Km 3+944 70/20 Bờ trái ,Sông Lô Xã Sơn Đông,Huyện Lập Thạch,Tỉnh Vĩnh Phúc Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
20 Bến Bến Trung Kiên Từ km Km 03+728 đến km Km 03+800 72/20 Bờ trái ,Sông Lô Xã Sơn Đông,Huyện Lập Thạch,Tỉnh Vĩnh Phúc Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
21 Bến Đỗ Xuân Nghĩa Từ km 49+500 đến km 49+571 71/10 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Trọng Quan,Huyện Đông Hưng,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hằng hóa thông thường
22 Bến Bến Công ty TNHH Đồng Tiến Từ km 0+000 đến km 0+040 40/50 Bờ trái ,Hồ Thác Bà Thị Trấn Yên Bình,Huyện Yên Bình,Tỉnh Yên Bái Bến hàng hóa Bốc xếp đá xây dựng
23 Bến Bến Ông Hùng Từ km 0+300 đến km 0+400 100/50 Bờ trái ,Hồ Thác Bà Thị Trấn Yên Bình,Huyện Yên Bình,Tỉnh Yên Bái Bến hàng hóa bốc xếp hàng hóa thông thường
24 Bến Bến Khai Minh Từ km 376+000 đến km 376+060 60/20 Bờ trái ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Phường Nguyễn Phúc,Thành Phố Yên Bái,Tỉnh Yên Bái Bến hàng hóa Bốc xếp cát, sỏi xây dựng
25 Bến Bến Bình Dân Từ km 2+725 đến km 2+800 75/15 Bờ trái ,Sông Lai Vu Xã Bình Dân,Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu xây dựng
26 Bến bến Ông Hoàn Từ km 22 + 600 đến km 22 + 690 90/15 Bờ trái ,Sông Cầu Xã Yên Lư,Huyện Yên Dũng,Tỉnh Bắc Giang Bến hàng hóa Xếp, dỡ VLXD
27 Bến BẾN TIẾN KHOA Từ km 82+730 đến km 82+780 50/20 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Xã Mỹ Trung,Huyện Mỹ Lộc,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
28 Bến BẾN ÔNG TUẤN Từ km Km 25+730 đến km Km 26+700 97/20 Bờ trái ,Sông Đáy Xã Nghĩa Phú,Huyện Nghĩa Hưng,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu xây dựng
29 Bến BẾN ÔNG TUYẾN Từ km 16+441 đến km 16+486 45/20 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Xã Giao Hương,Huyện Giao Thủy,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
30 Bến BẾN ÔNG SƠN Từ km 43+453 đến km 43+527 74/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Hải Trung,Huyện Hải Hậu,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
31 Bến BẾN ÔNG TỪNG Từ km 43+050 đến km 43+110 60/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Hải Trung,Huyện Hải Hậu,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
32 Bến BẾN ÔNG HẬU Từ km 44+388 đến km 44+458 70/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Xuân Ninh,Huyện Xuân Trường,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
33 Bến BẾN ÔNG TÂM Từ km 44+458 đến km 44+533 75/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Xuân Ninh,Huyện Xuân Trường,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
34 Bến BẾN TUẤN ANH Từ km 45+690 đến km 45+725 35/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Xuân Ninh,Huyện Xuân Trường,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa ĐÓNG MỚI VÀ SỬ CHỮA PHƯƠNG TIỆN THỦY
35 Bến Bến Thủy Nguyên Từ km 44+633 đến km 44+750 117/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Xuân Ninh,Huyện Xuân Trường,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
36 Bến Bến Ông Đoàn Bá Trung Từ km 92+345 đến km 92+551 206/20 Bờ trái ,Sông Thái Bình Xã Hiệp Cát,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
37 Bến Bến Đỗ Đình Viêm Từ km 88+754,4 đến km 88+800 75.714/45.5 Bờ trái ,Sông Thái Bình Xã An Sơn,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu xây dựng
38 Bến Bến Vũ Văn Hạt Từ km 54+529 đến km 54+327 108/30 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Bình Lăng,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu xây dựng
39 Cảng cấp 2 Cảng Kim Lương Từ km 12+00 đến km 12+225 225/15 Bờ phải ,Sông Kinh Môn Xã Kim Lương,Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa bốc xếp dỡ hàng hóa
40 Bến Bến Quyết Thắng Từ km 22+200 đến km 22+250 50/15 Bờ phải ,Sông Lục Nam Xã Tiên Hưng,Huyện Lục Nam,Tỉnh Bắc Giang Bến hàng hóa bốc xếp hàng hòa thông thường
41 Bến Ngụy Văn Tuấn Từ km 23+000 đến km 23+110 110/15 Bờ trái ,Sông Thương Xã Lãng Sơn,Huyện Yên Dũng,Tỉnh Bắc Giang Bến hàng hóa Tập kết trung, chuyên vật liệu xây dựng
42 Bến Bến Kim Xuyên 1 Từ km Km 46 + 675 đến km Km 46 + 750 75/30 Bờ trái ,Sông Lô Xã Hồng Lạc,Huyện Sơn Dương,Tỉnh Tuyên Quang Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
43 Bến Bến Phúc Hải Từ km Km 62 + 020 đến km Km 62 + 070 50/20 Bờ phải ,Sông Lô Xã Sóc Đăng,Huyện Đoan Hùng,Tỉnh Phú Thọ Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa
44 Bến Bến Ông Phạm Đức Trang Từ km Km 48+450 đến km Km 48 +600 150/40 Bờ trái ,Sông Lô Xã Hồng Lạc,Huyện Sơn Dương,Tỉnh Tuyên Quang Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa
45 Cảng cấp 2 Cảng thủy nội địa Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 Từ km 07+800 đến km 08+380 580/35 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Mỹ Lộc,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình Cảng chuyên dùng Bốc xếp hàng hóa
46 Cảng cấp 2 Cảng thủy nội địa Huy Văn Từ km 14+560 đến km 14+848 288/25 Bờ phải ,Sông Kinh Môn ,Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương Cảng sửa chữa đóng mới Đóng mới, sửa chữa phương tiện, xếp dỡ hàng hóa.
47 Cảng cấp 2 Cảng thủy nội địa than miền Bắc Từ km 65+900 đến km 66+200 300/12 Bờ phải ,Sông Đáy Xã Khánh Phú,Huyện Yên Khánh,Tỉnh Ninh Bình Cảng hàng hóa Bốc xếp hàng hóa
48 Bến Bến số 2 Công ty TNHH XDTM Phú Thịnh Từ km Km 249+210 đến km Km 249 + 280 70/20 Bờ trái ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Xã Cao Đại,Huyện Vĩnh Tường,Tỉnh Vĩnh Phúc Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
49 Bến Bến nổi Nam Phong 2 Từ km Km 61+180 đến km Km 62+130 950/50 Bờ trái ,Sông Lô Xã Đại Nghĩa,Huyện Đoan Hùng,Tỉnh Phú Thọ Bến hàng hóa Trung chuyển hàng hóa trên sông
50 Bến Bến nổi Minh Tiến Từ km Km 60+860 đến km Km 61+080 220/50 Bờ trái ,Sông Lô Xã Đại Nghĩa,Huyện Đoan Hùng,Tỉnh Phú Thọ Bến hàng hóa Trung chuyển cát trên sông


COPYRIGHT © 2015 TỔ CNTT - CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - HỖ TRỢ: MR.HÙNG - 0916.845.345

Bản Đồ Danh Bạ Cảng Bến Thủy Nội Địa Việt Nam - Phiên Bản Chạy Thử Nghiệm Version 1.0.0.1 - Hệ thống chạy tối nhất trên trình duyệt Chorme, Firefox.