Tên cảng bến Loại cảng Loại cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
  DANH SÁCH 138 CẢNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA - CẢNG VỤ ĐTNĐ KV II
STT Loại Tên cảng bến Vị trí Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
101 Bến BẾN ÔNG TUYẾN Từ km 16+441 đến km 16+486 45/20 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Xã Giao Hương,Huyện Giao Thủy,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
102 Bến BẾN ÔNG SƠN Từ km 43+453 đến km 43+527 74/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Hải Trung,Huyện Hải Hậu,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
103 Bến BẾN ÔNG TỪNG Từ km 43+50 đến km 43+110 60/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Hải Trung,Huyện Hải Hậu,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
104 Bến BẾN ÔNG HẬU Từ km 44+388 đến km 44+458 70/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Xuân Ninh,Huyện Xuân Trường,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
105 Bến BẾN ÔNG TÂM Từ km 44+458 đến km 44+533 75/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Xuân Ninh,Huyện Xuân Trường,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
106 Bến BẾN TUẤN ANH Từ km 45+690 đến km 45+725 35/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Xuân Ninh,Huyện Xuân Trường,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa ĐÓNG MỚI VÀ SỬ CHỮA PHƯƠNG TIỆN THỦY
107 Bến Bến Thủy Nguyên Từ km 44+633 đến km 44+750 117/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Xuân Ninh,Huyện Xuân Trường,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
108 Bến Bến Ông Trung (Đoàn Bá Trung) Từ km 92+544 đến km 92+570 206/20 Bờ trái ,Sông Thái Bình Xã Hiệp Cát,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
109 Bến Bến Đỗ Đình Viêm Từ km 88+754,4 đến km 88+800 75.714/45.5 Bờ trái ,Sông Thái Bình Xã An Sơn,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu xây dựng
110 Bến Bến Vũ Văn Hạt Từ km 54+529 đến km 54+327 108/30 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Bình Lăng,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu xây dựng
111 Cảng cấp 2 Cảng Kim Lương Từ km 12+00 đến km 12+225 225/15 Bờ phải ,Sông Kinh Môn Xã Kim Lương,Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa bốc xếp dỡ hàng hóa
112 Bến Bến Quyết Thắng Từ km 22+200 đến km 22+250 50/15 Bờ phải ,Sông Lục Nam Xã Tiên Hưng,Huyện Lục Nam,Tỉnh Bắc Giang Bến hàng hóa bốc xếp hàng hòa thông thường
113 Bến Ngụy Văn Tuấn Từ km 23+000 đến km 23+110 110/15 Bờ trái ,Sông Thương Xã Lãng Sơn,Huyện Yên Dũng,Tỉnh Bắc Giang Bến hàng hóa Tập kết trung, chuyên vật liệu xây dựng
114 Bến Bến Kim Xuyên 1 Từ km Km 46 + 675 đến km Km 46 + 750 75/30 Bờ trái ,Sông Lô Xã Hồng Lạc,Huyện Sơn Dương,Tỉnh Tuyên Quang Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
115 Bến Bến Phúc Hải Từ km Km 62 + 020 đến km Km 62 + 070 50/20 Bờ phải ,Sông Lô Xã Sóc Đăng,Huyện Đoan Hùng,Tỉnh Phú Thọ Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa
116 Bến Bến Ông Phạm Đức Trang Từ km Km 48+450 đến km Km 48 +600 150/40 Bờ trái ,Sông Lô Xã Hồng Lạc,Huyện Sơn Dương,Tỉnh Tuyên Quang Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa
117 Cảng cấp 2 Cảng thủy nội địa Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 Từ km 07+800 đến km 08+380 580/35 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Mỹ Lộc,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình Cảng chuyên dùng Bốc xếp hàng hóa
118 Cảng cấp 2 Cảng thủy nội địa Huy Văn Từ km 14+560 đến km 14+848 288/25 Bờ phải ,Sông Kinh Môn ,Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương Cảng sửa chữa đóng mới Đóng mới, sửa chữa phương tiện, xếp dỡ hàng hóa.
119 Cảng cấp 2 Cảng thủy nội địa than miền Bắc Từ km 65+900 đến km 66+200 300/12 Bờ phải ,Sông Đáy Xã Khánh Phú,Huyện Yên Khánh,Tỉnh Ninh Bình Cảng hàng hóa Bốc xếp hàng hóa
120 Bến Bến số 2 Công ty TNHH XDTM Phú Thịnh Từ km Km 249+210 đến km Km 249 + 280 70/20 Bờ trái ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Xã Cao Đại,Huyện Vĩnh Tường,Tỉnh Vĩnh Phúc Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
121 Bến Bến Sông Hồng Từ km 179 đến km 179+072 72/30 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Phường Bạch Đằng,Quận Hai Bà Trưng,Thành Phố Hà Nội Bến hành khách Đón trả hành khách
122 Bến Bến Loan Phòng Từ km 0+700 đến km 0+730 30/40 Bờ phải ,Hồ Thác Bà Thị Trấn Yên Bình,Huyện Yên Bình,Tỉnh Yên Bái Bến hàng hóa Bốc xếp VLXD và gỗ trồng rừng
123 Bến Cây Đa Thờ Từ km 22+300 đến km 22+530 230/15 Bờ phải ,Sông Lục Nam Xã Tiên Hưng,Huyện Lục Nam,Tỉnh Bắc Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
124 Bến BẾN ÔNG HÒE Từ km 40+540 đến km 40+600 60/20 Bờ phải ,Sông Ninh Cơ Thị Trấn Cát Thành,Huyện Trực Ninh,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
125 Bến BẾN ÔNG QUANG Từ km 40+220 đến km 40+310 990/20 Bờ phải ,Sông Ninh Cơ Thị Trấn Cát Thành,Huyện Trực Ninh,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
126 Bến Bến Anh Đạt Từ km 48+700 đến km 48+795 95/15 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Thị Trấn Xuân Trường,Huyện Xuân Trường,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa bốc xếp vật liệu xây dựng
127 Bến BẾN ÔNG LỪNG Từ km 43+527 đến km 43+640 113/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Hải Trung,Huyện Hải Hậu,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
128 Bến BẾN DUY NAM Từ km 43+640 đến km 43+760 120/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Hải Trung,Huyện Hải Hậu,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
129 Bến BẾN BẮC HUẾ Từ km 20+980 đến km 21+078 98/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Hải Giang,Huyện Hải Hậu,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
130 Cảng cấp 3 Cảng thủy nội địa LILAMA 3 Từ km Km 252+200 đến km Km 252+510 310/22 Bờ trái ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Phường Bạch Hạc,Thành Phố Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ Cảng hàng hóa xếp dỡ hàng hóa và xăng dầu
131 Cảng cấp 3 Cảng tổng hợp Mỹ An Từ km 44+550 đến km 45+000 450/27 Bờ trái ,Sông Lục Nam Xã Mỹ An,Huyện Lục Ngạn,Tỉnh Bắc Giang Cảng hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường
132 Cảng cấp 2 Cảng thủy nội địa Đức Toàn Từ km 31+200 đến km 31+400 200/22 Bờ trái ,Sông Gianh Xã Tiến Hóa,Huyện Tuyên Hóa,Tỉnh Quảng Bình Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa
133 Bến bến Việt Đức Từ km 34 + 730 đến km 34 + 830 100/20 Bờ trái ,Sông Cầu Xã Quang Châu,Huyện Việt Yên,Tỉnh Bắc Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ, trung chuyển vật liệu xây dựng
134 Bến bến Linh Anh Từ km 27 + 400 đến km 27 + 600 200/15 Bờ trái ,Sông Cầu Xã Vân Trung,Huyện Việt Yên,Tỉnh Bắc Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ, trung chuyển vật liệu xây dựng
135 Bến bến Hoàn Chinh Từ km 34 + 570 đến km 34 + 730 160/20 Bờ trái ,Sông Cầu Xã Quang Châu,Huyện Việt Yên,Tỉnh Bắc Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ, trung chuyển vật liệu xây dựng
136 Bến Bến Đồng Hằng 02 Từ km 155+795 đến km 155+850 55/30 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Xã Hồng Vân,Huyện Thường Tín,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
137 Bến Bến Đồng Hằng 01 Từ km 155+795 đến km 155+850 55/30 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Xã Hồng Vân,Huyện Thường Tín,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
138 Bến Bến Ông Trường Từ km 25+690 đến km 25+359 90/12 Bờ trái ,Sông Thương Xã Xuân Phú,Huyện Yên Dũng,Tỉnh Bắc Giang Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường


Thiết kế và phát triển bởi Công ty Hợp danh công nghệ tàu thủy STC - Phiên Bản Chạy Thử Nghiệm Version 1.0.0.1

Hệ thống chạy tối nhất trên trình duyệt Chorme, Firefox.