Tên cảng bến Loại cảng Loại cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
  DANH SÁCH 848 CẢNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA - CẢNG VỤ ĐTNĐ KV II
STT Loại Tên cảng bến Vị trí Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
301 Bến Bến Thiên Lộc Phú Từ km Km 198+950 đến km Km 199+100 150/30 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Phường Liên Mạc,Quận Bắc Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa
302 Bến Bến Hoàng Minh Từ km Km52+760 đến km km52+980 220/30 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Phường Thượng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu XD
303 Bến Bến Ngọc Hòa Từ km Km52+600 đến km Km52+760 160/30 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Phường Thượng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu XD
304 Bến Bến Thượng Cát II Từ km Km52+428 đến km Km 52+558 130/30 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Phường Thượng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu XD
305 Bến Bến Hải Hùng Từ km Km52+308 đến km Km 52+428 120/30 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Phường Thượng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu XD
306 Bến Bến Đông Ba II Từ km Km52+103 đến km Km52+263 160/30 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Phường Thượng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu XD
307 Bến Bến Ông Phán Từ km Km51+400 đến km Km51+450 50/20 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Phường Thượng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Bốc xếp Lâm sản
308 Bến Bến Ông Cải Từ km KM51+200 đến km Km 51+245 45/25 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Phường Thượng Cát,Quận Bắc Từ Liêm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu XD
309 Bến Bến Đồn Từ km Km51 đến km Km51+50 50/20 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Xã Liên Trung,Huyện Đan Phượng,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Bốc xếp Hàng Hóa,
310 Bến Bến Thành Đô Từ km Km50+800 đến km Km51 200/30 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Xã Liên Trung,Huyện Đan Phượng,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu XD
311 Bến Bến Ngọc Hà Từ km Km50+730 đến km Km 50+800 70/30 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Xã Liên Trung,Huyện Đan Phượng,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu XD
312 Bến Bến Tiến Hạnh Từ km Km 50+500 đến km Km 50+600 100/30 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Xã Liên Trung,Huyện Đan Phượng,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu XD
313 Cảng cấp 3 Cảng thủy nội địa Sơn Tây Từ km km233+100 đến km km233+500 400/40 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Phường Lê Lợi,Thị Xã Sơn Tây,Thành Phố Hà Nội Cảng hàng hóa Bốc xếp Hàng Hóa, Hàng bao, hàng rời và một số hàng hóa khác
314 Bến Bến Khách Chương Dương Từ km 72+400 đến km 72+550 150/50 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Phường Chương Dương Độ,Quận Hoàn Kiếm,Thành Phố Hà Nội Bến hành khách Đón, trả hành khách.
315 Bến Bến Phúc Lâm Từ km 60+500 đến km 60+600 100/30 Bờ trái ,Sông Đuống Xã Mai Lâm,Huyện Đông Anh,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
316 Bến Bến Giang Linh Từ km 22 đến km 22+100 100/20 Bờ trái ,Sông Đuống Xã Trung Mầu,Huyện Gia Lâm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
317 Bến Bến Tất Thắng Từ km 17+017 đến km 17+121 104/35 Bờ trái ,Sông Đuống Xã Phù Đổng,Huyện Gia Lâm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
318 Bến Bến Minh Hạnh Từ km 9+340 đến km 9+413 73/30 Bờ trái ,Sông Đuống Xã Yên Viên,Huyện Gia Lâm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
319 Bến Bến Sông Giang Từ km 20+820 đến km 20+980 160/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Hải Giang,Huyện Hải Hậu,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
320 Bến Bến Tuấn Nam Cường Từ km 73+740 đến km 73+830 90/10 Bờ trái ,Sông Đáy Xã Yên Nhân,Huyện Ý Yên,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
321 Bến Bến Tản Đà Từ km Km11 đến km Km11+45 45/30 Bờ phải ,Sông Đà Xã Sơn Đà,Huyện Ba Vì,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu XD
322 Bến Bến Xuân Thiều Từ km Km07+887 đến km Km08+90 103/30 Bờ trái ,Sông Đà Xã Thạch Đồng,Huyện Thanh Thủy,Tỉnh Phú Thọ Bến hàng hóa Bốc xếp Hàng Hóa, Hàng bao, hàng rời và một số hàng hóa khác
323 Bến Bến Ông Đẩu Từ km Km10 +400 đến km Km10+500 100/30 Bờ trái ,Sông Đà Xã Tân Phương,Huyện Thanh Thủy,Tỉnh Phú Thọ Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu XD
324 Bến Bến Ông Bằng Từ km Km11 đến km Km11+100 100/30 Bờ trái ,Sông Đà Xã Tân Phương,Huyện Thanh Thủy,Tỉnh Phú Thọ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
325 Bến Bến Ông Dũng Từ km Km25 đến km Km25+70 70/30 Bờ trái ,Sông Đà Xã Phượng Mao,Huyện Thanh Thủy,Tỉnh Phú Thọ Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu XD
326 Bến Bến Ông Hồng Từ km Km18 đến km Km18+100 100/300 Bờ trái ,Sông Đà Xã Đồng Luận,Huyện Thanh Thủy,Tỉnh Phú Thọ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
327 Bến Bến Ông Long Từ km Km 22+500 đến km Km 22+580 80/30 Bờ phải ,Sông Đà Xã Minh Quang,Huyện Ba Vì,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Bốc xếp Hàng Hóa,
328 Bến Bến Thúy Bình Từ km Km 230+600 đến km Km 230+780 180/20 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) ,Huyện Phúc Thọ,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Bốc xếp Hàng Hóa, Hàng bao, hàng rời và một số hàng hóa khác
329 Bến Bến Lâm Sản PT Từ km Km 57 + 100 đến km Km 57 + 160 60/30 Bờ phải ,Sông Lô Xã Hùng Long,Huyện Đoan Hùng,Tỉnh Phú Thọ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
330 Bến Bến Lưu Anh Tuấn Từ km Km 56 + 150 đến km Km 56 + 350 200/40 Bờ phải ,Sông Lô Xã Hùng Long,Huyện Đoan Hùng,Tỉnh Phú Thọ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
331 Bến Bến Ông Nguyễn Văn Ninh Từ km Km 43 + 784 đến km Km 43 + 932 148/30 Bờ phải ,Sông Lô Xã Phú Mỹ,Huyện Phù Ninh,Tỉnh Phú Thọ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
332 Bến Bến Hoàng Anh ( Ông Ánh) Từ km Km 09 + 788 đến km Km 09 + 850 62/30 Bờ trái ,Sông Lô Xã Đức Bác,Huyện Sông Lô,Tỉnh Vĩnh Phúc Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
333 Bến Bến Minh Đức Từ km 9+563 đến km 9+663 100/20 Bờ trái ,Sông Đuống Xã Yên Viên,Huyện Gia Lâm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
334 Bến Bến Ánh Hào Từ km 9+813 đến km 9+861 48/30 Bờ trái ,Sông Đuống Xã Yên Viên,Huyện Gia Lâm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
335 Bến Bến Bà Lương Từ km 9+413 đến km 9+563 150/25 Bờ trái ,Sông Đuống Xã Yên Viên,Huyện Gia Lâm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
336 Bến Bến Hồng Hà Từ km 9+224 đến km 9+286 62/25 Bờ trái ,Sông Đuống Xã Yên Viên,Huyện Gia Lâm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
337 Bến Bến Cầu Đuống 2 Từ km 9+170 đến km 9+224 54/25 Bờ trái ,Sông Đuống Xã Yên Viên,Huyện Gia Lâm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
338 Bến Bến Yên Viên Từ km 9+070 đến km 9+170 100/35 Bờ trái ,Sông Đuống Xã Yên Viên,Huyện Gia Lâm,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
339 Bến Bến Mai Lâm Từ km 60+420 đến km 60+500 80/30 Bờ trái ,Sông Đuống Xã Mai Lâm,Huyện Đông Anh,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
340 Bến Bến Đức Mạnh Từ km 60+694 đến km 60+737 43/25 Bờ trái ,Sông Đuống Xã Mai Lâm,Huyện Đông Anh,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
341 Bến Bến Mai Lâm 1 Từ km 61+800 đến km 61+940 140/30 Bờ trái ,Sông Đuống Xã Mai Lâm,Huyện Đông Anh,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
342 Bến Bến Ông Trường Từ km 37+700 đến km 37+760 60/30 Bờ phải ,Sông Đà Xã Hợp Thịnh,Huyện Kỳ Sơn,Tỉnh Hòa Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa
343 Bến Bến Đông Gia Từ km 47 đến km 47+70 700/50 Bờ phải ,Sông Đà Xã Trung Minh,Thành Phố Hòa Bình,Tỉnh Hòa Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa
344 Bến Bến Phú An Từ km 48+900 đến km 49 100/30 Bờ phải ,Sông Đà Xã Trung Minh,Thành Phố Hòa Bình,Tỉnh Hòa Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa
345 Bến Bến vật liệu miền Tây Bắc Từ km 54+600 đến km 54+690 90/50 Bờ phải ,Sông Đà Xã Trung Minh,Thành Phố Hòa Bình,Tỉnh Hòa Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa
346 Bến Bến Ông Hải Từ km 56+230 đến km 56+260 30/30 Bờ phải ,Sông Đà Phường Đồng Tiến,Thành Phố Hòa Bình,Tỉnh Hòa Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa
347 Bến Bến Ông Hải việt trì Từ km Km 02 + 706 đến km Km 03 + 256 550/30 Bờ phải ,Sông Lô Xã Sông Lô,Thành Phố Việt Trì,Tỉnh Phú Thọ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
348 Bến Cụm Bến Cầu Trắng Từ km 56 đến km 56+220 220/30 Bờ phải ,Sông Đà Phường Đồng Tiến,Thành Phố Hòa Bình,Tỉnh Hòa Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa
349 Bến Bến Nam Anh Từ km Km 16 + 900 đến km Km 16 + 980 80/30 Bờ trái ,Sông Lô Xã Yên Thạch,Huyện Sông Lô,Tỉnh Vĩnh Phúc Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
350 Bến Bến Tàm Xá Từ km 62+690 đến km 63+310 620/30 Bờ phải ,Sông Đuống Xã Tầm Xá,Huyện Đông Anh,Thành Phố Hà Nội Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường


Bản Đồ Danh Bạ Cảng Bến Thủy Nội Địa Việt Nam version 1.0.0.1 - Hỗ Trợ kỹ thuật: Mr Hùng - 0916.845.345.