Tên cảng bến Loại cảng Loại cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
STT Loại Tên cảng bến Vị trí Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
1 Bến Cty TNHH Ái Nông Từ km 06+004 đến km 06+028 24/5 Bờ phải ,Rạch Ô Môn Phường Thới Hòa,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (VTNN)
2 Bến DNTN Duy Khoa Từ km 01+960 đến km 02+006 46/20 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Phường Thới An,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (xăng dầu)
3 Bến Trạm Xăng Dầu Ô Môn Từ km 07+285 đến km 07+317 32/8 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Phường Châu Văn Liêm,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (xăng dầu)
4 Bến Võ Trung Tính Từ km 09+079 đến km 09+104,5 25/22 Bờ phải ,Kênh Quản lộ Phụng Hiệp Xã Tân Phước Hưng,Huyện Phụng Hiệp,Tỉnh Hậu Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ VLXD
5 Bến Công ty TNHH MTV Đại Phúc Từ km 06+269 đến km 06+311 42/22 Bờ trái ,Kênh Quản lộ Phụng Hiệp Xã Tân Phước Hưng,Huyện Phụng Hiệp,Tỉnh Hậu Giang Bến hàng hóa xếp dỡ VLXD
6 Bến Cty TNHH MTV xăng dầu Minh Thông Từ km 03+520 đến km 03+590 70/30 Bờ phải ,sông hậu Phường Thới Long,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ xăng dầu
7 Cảng cấp 4 Cảng TNĐ Phạm Minh Lý Từ km 04+384.5 đến km 04+491 106.5/15 Bờ phải ,sông hậu Phường Thới Long,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
8 Bến DNTN Ngọc Bích Từ km 07+230 đến km 07+254.8 24.8/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
9 Bến Cty TNHH MTV LT Thuận Phước Từ km 13+417 đến km 13+477 60/8 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
10 Bến Cty CP Hoàng Minh Nhật Từ km 13+310 đến km 13+416 106/8 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực
11 Bến DNTN VLXD Hồng Nhân Từ km 13+486 đến km 13+531 45/7 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Thị Trấn Thới Lai,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
12 Bến CH VLXD Thành Công Từ km 14+607 đến km 14+634 27/7 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Thị Trấn Thới Lai,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
13 Bến CH VTNN Hoạch Từ km 14+387 đến km 14+407 20/8 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Thị Trấn Thới Lai,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (VTNT)
14 Bến CH VLXD Hưng Phát 3 Từ km 14+245 đến km 14+281 36/5 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Thị Trấn Thới Lai,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
15 Bến Nhà máy Thới Lai II Từ km 14+194 đến km 14+217.5 23.5/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Thị Trấn Thới Lai,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
16 Bến Cty CP Soharice Từ km 14+112 đến km 14+193 81/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Thị Trấn Thới Lai,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
17 Bến XN CB LT Thới Lai Từ km 14+018 đến km 14+075 57/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Thị Trấn Thới Lai,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
18 Bến Cty CP TM DV SX Hữu Thành Từ km 13+886 đến km 13+932.8 46.8/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Thị Trấn Thới Lai,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
19 Bến Nhà máy Thới Lai Từ km 13+726 đến km 13+749.7 23.7/8 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Thị Trấn Thới Lai,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
20 Bến Nhà máy Thới Lai Từ km 13+726 đến km 13+749.7 23.7/8 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Thị Trấn Thới Lai,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
21 Bến Nhà máy Thới Lai Từ km 13+726 đến km 13+749.7 23.7/8 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Thị Trấn Thới Lai,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
22 Bến Nhà máy Thới Lai Từ km 13+726 đến km 13+749.7 23.7/8 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Thị Trấn Thới Lai,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
23 Bến Cty TNHH XD Hưng Thịnh Phú Từ km 13+586 đến km 13+614 28/4 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Thị Trấn Thới Lai,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
24 Bến Chi nhánh lương thực Cần Thơ Từ km 12+973 đến km 13+012 39/5 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
25 Bến DNTN Hoàng Đăng Từ km 12+858 đến km 12+900 42/6 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
26 Bến NM CB gạo xuất khẩu Hiệp Lợi Từ km 12+800 đến km 12+853 53/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
27 Bến NM CB gạo XK Thới Thạnh Từ km 12+690 đến km 12+720 30/9.5 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
28 Bến CN CT CP XNK và Hợp tác đầu tư VIlexim tại Cần Thơ Từ km 12+590 đến km 12+670 80/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
29 Bến NM CBLT Tây Nam Bộ Từ km 12+500 đến km 12+540 40/5 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
30 Bến Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Ô Môn Từ km 11+900 đến km 11+942 42/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
31 Cảng cấp 1 DNTN VLXD Hưng Phát Từ km 09+453 đến km 09+497.5 44.5/5 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Thới Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
32 Cảng cấp 1 VLXD Trần Văn Tám Từ km 07+193 đến km 07+247 54/12 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Phường Châu Văn Liêm,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
33 Bến DNTN VLXD Hưng Phát Từ km 07+135 đến km 07+172.5 37.5/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Phường Châu Văn Liêm,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
34 Bến DNTN CẨM LINH Từ km 07+780 đến km 07+823 43/8 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Thới Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực, thực phẩm)
35 Bến CƠ SỞ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC QUÂN ĐOÀN 4 Từ km 08+903 đến km 08+934.5 31.5/8 Bờ phải ,Rạch Ô Môn Xã Thới Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
36 Bến CƠ SỞ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC QUÂN ĐOÀN 4 Từ km 08+903 đến km 08+934.5 31.5/8 Bờ phải ,Rạch Ô Môn Xã Thới Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
37 Bến Công ty TNHH TM - Vận tải thủy Trung Hiếu Từ km 14+434 đến km 14+468.7 34.7/9 Bờ phải ,Kênh Phú Hữu Bãi Xàu Phường 9,Thành Phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
38 Bến Tân Tài Lộc Từ km 17+250 đến km 17+280.5 30.5/8 Bờ phải ,Kênh Phú Hữu Bãi Xàu Phường 4,Thành Phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường ( Thức ăn chăn nuôi )
39 Bến Công ty CP xây dựng Sóc Trăng Từ km 12+256 đến km 12+306 50/10 Bờ phải ,Kênh Phú Hữu Bãi Xàu Phường 4,Thành Phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường ( VLXD )
40 Cảng cấp 3 Cảng thủy nội địa xăng dầu Mỹ Hưng Từ km 02+790 đến km 02+878 88/8 Bờ phải ,Rạch Thạnh Lợi Thị Trấn Mỹ Xuyên,Huyện Mỹ Xuyên,Tỉnh Sóc Trăng Cảng hàng hóa Chuyên dùng xuất nhập xăng dầu
41 Bến VLXD Hiệp Hưng Từ km 23+331 đến km 23+369 38/7 Bờ phải ,Rạch Thạnh Lợi Thị Trấn Mỹ Xuyên,Huyện Mỹ Xuyên,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường ( VLXD )
42 Bến Công ty TNHH TM Trung Hưng 1 Từ km 21+500 đến km 21+520 20/5 Bờ phải ,Rạch Thạnh Lợi Thị Trấn Mỹ Xuyên,Huyện Mỹ Xuyên,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường ( VLXD )
43 Bến Cửa hàng XD Quách Liêm ( DNTN Đại lý XD số 5 ) Từ km 02+210 đến km 02+240 30/5 Bờ trái ,Rạch Thạnh Lợi Thị Trấn Mỹ Xuyên,Huyện Mỹ Xuyên,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường ( Xăng dầu )
44 Bến DNTN Hoàng Dễ Từ km 01+644 đến km 01+656 12/7 Bờ trái ,Rạch Đại Ngãi Xã Long Đức,Huyện Long Phú,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường ( Xăng dầu )
45 Bến VLXD Trung Kiên Từ km 02+067 đến km 02+093 26/7 Bờ phải ,Rạch Đại Ngãi Thị Trấn Đại Ngãi,Huyện Long Phú,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
46 Bến Đại lý xăng dầu số 11 Từ km 0+919 đến km 0+941 22/17 Bờ phải ,Rạch Đại Ngãi Thị Trấn Đại Ngãi,Huyện Long Phú,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
47 Bến Thuận Phát Đạt Từ km 04+750 đến km 04+780 30/15 Bờ phải ,Kênh Phú Hữu Bãi Xàu Xã Phú Hữu,Huyện Long Phú,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường ( VLXD )
48 Bến Cty Mía đường Sóc Trăng Từ km 08+100; 08+461.2; 08+510; 08+220; 08+558 đến km 08+430; 08+495; 08+780; 08+520; 08+940 1400/10 Bờ phải ,Kênh Phú Hữu Bãi Xàu Phường 8,Thành Phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ đường và neo đậu chờ tài cân mía
49 Bến Cty TNHH Đại Lợi Từ km 14+050 đến km 14+085 35/18 Bờ phải ,Kênh Phú Hữu Bãi Xàu Phường 8,Thành Phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
50 Bến Cty TNHH MTV Đức Phương Từ km 14+93 đến km 14+128 35/18 Bờ trái ,Kênh Phú Hữu Bãi Xàu Phường 4,Thành Phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường


Thiết kế và phát triển bởi Công ty Hợp danh công nghệ tàu thủy STC - Phiên Bản Chạy Thử Nghiệm Version 1.0.0.1

Hệ thống chạy tối nhất trên trình duyệt Chorme, Firefox.