Tên cảng bến Loại cảng Loại cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
STT Loại Tên cảng bến Vị trí Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
1 Bến CỬA HÀNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯỚC DƯ Từ km 04+159 đến km 04+176 17/10 Bờ trái ,Kênh Tân Thành - K.Tân Công Sính 1- K.Đường Thét Cần Lố Xã Nhị Mỹ,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở vật liệu xây dựng
2 Bến VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG NGỌC Từ km đến km 45/10 Bờ trái ,Kênh Tân Thành - K.Tân Công Sính 1- K.Đường Thét Cần Lố Xã Mỹ Quý,Huyện Tháp Mười,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở vật liệu xây dựng
3 Bến VẬT LIỆU XÂY DỰNG NĂM GHE Từ km đến km 25/7 Bờ trái ,sông Cái Bèo Cạn Xã Bình Hàng Tây,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở vật liệu xây dựng
4 Bến LÒ SẤY LÚA NGUYỄN VĂN PHONG Từ km đến km 27.5/10 Bờ trái ,Kênh Tứ Thường -.Rạch Bù Cóc – K. Tân Thành-Lò Gạch Xã Tân Hội,Thị Xã Hồng Ngự,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở lương thực nông sản
5 Bến CỬA HÀNG VLXD MINH TÀI Từ km đến km 27/15 Bờ phải ,Kênh Nguyễn Văn Tiếp B Xã Phú Điền,Huyện Tháp Mười,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở vệt liệu xây dựng
6 Bến CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CTGT ĐỒNG THÁP Từ km 02+685 đến km 02+755 70/9 Bờ trái ,Sông Cái Sao Thượng Phường Mỹ Phú,Thành Phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở vật liệu xây dựng
7 Bến Xăng dầu Nam Thành Từ km 29+206 đến km 29+256 50/3 Bờ trái ,Kênh Tân Bằng Cán Gáo Xã Đông Thái,Huyện An Biên,Tỉnh Kiên Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ Xăng dầu
8 Bến Tân Huy Thắng Từ km đến km 50/12 Bờ phải ,Kênh Đôi Phường 15,Quận 8,Thành Phố Hồ Chí Minh Bến hàng hóa phương tiện thủy cập bến vận chuyển đất đến các bãi đỗ phục vụ thi công Gói thầu F1
9 Bến Của hàng VLXD Thanh Hải Từ km đến km 24/6 Bờ trái ,Rạch Cái Tàu Hạ – Cái Vồn Xã An Khánh,Huyện Châu Thành,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở VLXD
10 Bến VLXD Thanh Thế Từ km đến km 44.3/8 Bờ trái ,Sông Dưa + Rạch Nha Mân - Tư Tải Xã Tân Nhuận Đông,Huyện Châu Thành,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở VLXD
11 Bến Cơ Sở VLXD Tư Ngọ I Từ km đến km 40/8 Bờ trái ,Rạch Lai Vung Xã Định Hòa,Huyện Lai Vung,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở VLXD
12 Bến Lên xuống VLXD Hồ Văn Được Từ km đến km 18/10 Bờ trái ,Kênh Tân Thành - K.Tân Công Sính 1- K.Đường Thét Cần Lố Xã Mỹ Quý,Huyện Tháp Mười,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa lên xuống VLXD
13 Bến Cửa Hàng VLXD Thanh Tân Từ km đến km 35/5 Bờ trái ,kênh Cà Dâm Xã Tân Công Sính,Huyện Tam Nông,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa lên xuống VLXD
14 Bến Nhà Máy Sấy Lúa Thanh Phong Từ km đến km 123/5 Bờ trái ,Kênh Cái Bèo Xã Bình Hàng Trung,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa lên xuống lúa
15 Bến Nhà Máy Sấy Lúa Thu Hằng Từ km đến km 135/8 Bờ phải ,Kênh Cái Bèo Xã Bình Hàng Trung,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa lên xuống lúa
16 Bến VLXD Phước Tài Từ km 06+285 đến km 06+318 33/11 Bờ trái ,Kênh Tân Thành - K.Tân Công Sính 1- K.Đường Thét Cần Lố Xã Nhị Mỹ,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở vật liệu xây dựng
17 Bến Nhà máy sấy lúa Phú Thành Từ km đến km 30/5 Bờ trái ,sông Cái Bèo Cạn Xã Bình Hàng Trung,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở nông sản, thực phẩm
18 Bến NMXX Toàn Vinh Từ km đến km 63/12 Bờ phải ,Kênh Nguyễn Văn Tiếp B Xã Phú Điền,Huyện Tháp Mười,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa lên xuống lương thực, nông sản
19 Bến Nhà Máy Xay Lúa Đại Hưng II Từ km đến km 45/8 Bờ phải ,Kênh Cái Bèo Xã Bình Hàng Trung,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở lương thực, nông sản
20 Bến Công ty TNHH MTV Thanh Bình Đồng Tháp Từ km 00+000 đến km 00+208 208/60 Bờ trái ,Sông Tiền (bao gồm nhánh cù lao Tây, cù lao Ma, cù lao Hổ Cứ, cù lao Riêng, cù lao Long Khánh) Xã Bình Thành,Huyện Thanh Bình,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở thủy sản
21 Bến DNTN Ngọc Công Từ km đến km 150/15 Bờ phải ,Kênh Rạch Gốc Xã Tân Hội,Thị Xã Hồng Ngự,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở lương thực, hàng khác
22 Bến Khu Đón Khách- Khu A1 VQG Tràm Chim Từ km đến km 49/15 Bờ phải ,Kênh 1 Thị Trấn Tràm Chim,Huyện Tam Nông,Tỉnh Đồng Tháp Bến hành khách đón trả hành khách (bến hành khách)
23 Bến Trạm Dừng Chân C4- Khu A1 VQG Tràm chim Từ km đến km 40/15 Bờ phải ,Kênh Số 1 Thị Trấn Tràm Chim,Huyện Tam Nông,Tỉnh Đồng Tháp Bến hành khách đón trả hành khách (bến hành khách)
24 Bến Hàng Hóa Đại Quang Minh Từ km đến km 45/15 Bờ trái ,Sông Cái Nhỏ Xã Bình Hàng Tây,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa lên xuống hàng hóa, nguyên vật liệu
25 Cảng cấp 4 VLXD Hữu Hạnh I Từ km đến km 47/10 Bờ phải ,kênh Phú Hiệp Xã Phú Đức,Huyện Tam Nông,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở vật liệu xây dựng
26 Bến Lý Văn Lén Từ km đến km 71/10 Bờ phải ,Kênh Tứ Thường -.Rạch Bù Cóc – K. Tân Thành-Lò Gạch Xã Tân Thành B,Huyện Tân Hồng,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa Lên xuống hàng hóa
27 Bến BẾN ÔNG TUẤN Từ km Km 25+730 đến km Km 26+700 97/20 Bờ trái ,Sông Đáy Xã Nghĩa Phú,Huyện Nghĩa Hưng,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu xây dựng
28 Bến BẾN ÔNG TUYẾN Từ km 16+441 đến km 16+486 45/20 Bờ phải ,Sông Hồng ( bao gồm nhánh Cao Đại) Xã Giao Hương,Huyện Giao Thủy,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
29 Bến BẾN ÔNG SƠN Từ km 43+453 đến km 43+527 74/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Hải Trung,Huyện Hải Hậu,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
30 Bến BẾN ÔNG TỪNG Từ km 43+050 đến km 43+110 60/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Hải Trung,Huyện Hải Hậu,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
31 Bến BẾN ÔNG HẬU Từ km 44+388 đến km 44+458 70/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Xuân Ninh,Huyện Xuân Trường,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
32 Bến BẾN ÔNG TÂM Từ km 44+458 đến km 44+533 75/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Xuân Ninh,Huyện Xuân Trường,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
33 Bến BẾN TUẤN ANH Từ km 45+690 đến km 45+725 35/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Xuân Ninh,Huyện Xuân Trường,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa ĐÓNG MỚI VÀ SỬ CHỮA PHƯƠNG TIỆN THỦY
34 Bến Bến Thủy Nguyên Từ km 44+633 đến km 44+750 117/20 Bờ trái ,Sông Ninh Cơ Xã Xuân Ninh,Huyện Xuân Trường,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa BỐC XẾP VẬT LIỆU XÂY DỰNG
35 Bến CTY TNHH XNK LƯƠNG THỰC BÌNH MINH HAI Từ km 11+376 đến km 11+402.8 26.8/13 Bờ trái ,Kênh Lấp Vò Sa Đéc Xã Tân Bình,Huyện Châu Thành,Tỉnh Đồng Tháp Bến chuyên dụng bến chuyên dụng xếp dỡ lương thực
36 Bến VẬT LIỆU XÂY DỰNG NĂM THÂU Từ km đến km 50/8 Bờ trái ,sông Cái Dầu Xã Bình Thành,Huyện Lấp Vò,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở vật liệu xây dựng
37 Bến GUYOMARC'H Đồng Tháp Từ km 00+480 đến km 00+630 150/45 Bờ trái ,Sông Dưa + Rạch Nha Mân - Tư Tải Xã An Nhơn,Huyện Châu Thành,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp, dở lương thực, nông sản
38 Bến Đa Bình Từ km 11+587 đến km 11+632 45/6 Bờ trái ,Kênh Mương Khai – Đốc Phủ Hiền Xã Tân Phú Trung,Huyện Châu Thành,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở hàng hóa, lương thực, nông sản
39 Bến Vật Liệu xây Dựng Năm No Từ km đến km 49/8 Bờ trái ,Rạch Ngã Cái Xã Mỹ Hiệp,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở vật liệu xây dựng
40 Bến DNTN Khoa Trí Từ km đến km 36/5 Bờ trái ,Kênh Cái Bèo Xã Bình Hàng Trung,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp, dở lương thực, nông sản
41 Bến Nhà Máy Sấy Lúa Thiên Phát Lộc Từ km đến km 72/5 Bờ phải ,Kênh Cái Bèo Xã Bình Hàng Trung,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở nông sản, thực phẩm
42 Bến NMXX Phết Thảo Từ km 15+300 đến km 15+312 12/6 Bờ trái ,Sông Cao Lãnh - Rạch Sông Tiền Phường 11,Thành Phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dở nông sản, lương thực
43 Bến Vật Liệu xây Dựng Chín Tẩn Từ km 6+662 đến km 6+738 76/12 Bờ trái ,Sông Cái Nhỏ Xã Mỹ Long,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp, dở vật liệu xây dựng
44 Bến NMXX Lao Bóng Gạo Kế Đáo Từ km 3+951 đến km 4+151 200/20 Bờ trái ,Sông Cái Nhỏ Xã Mỹ Hiệp,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp, dở lương thực, nông sản, hàng khác
45 Bến Vật Liệu Xây Dựng Thủy Kế Từ km đến km 38/8 Bờ trái ,Rạch Ngã Cái Xã Mỹ Hiệp,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dỡ vật liệu xây dựng
46 Bến CTY CP QUẢN LÝ BẢO TRÌ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA SỐ 13 Từ km 08+085.5 đến km 08+110 255/30 Bờ phải ,sông hậu Xã An Hòa,Huyện Châu Thành,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ báo hiệu, vật liệu xây dựng, đóng mới và sữa chữa phương tiện thủy
47 Bến THỦY SẢN PHÁT TIẾN Từ km 02+900 đến km 03+184 284/20 Bờ trái ,Sông Cái Nhỏ Xã Mỹ Hiệp,Huyện Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa, nguyên liệu thủy sản
48 Bến Kho Vật Tư Nông Nghiệp II Từ km 05+100 đến km 05+151.5 51.5/12 Bờ trái ,Sông Dưa + Rạch Nha Mân - Tư Tải Xã Tân Nhuận Đông,Huyện Châu Thành,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa Lên xuống Vật tư Nông Nghiệp
49 Bến Kho Vật Tư Nông Nghiệp I Từ km 05+026 đến km 05+053.8 27.8/12 Bờ trái ,Sông Dưa + Rạch Nha Mân - Tư Tải Xã Tân Nhuận Đông,Huyện Châu Thành,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa Lên xuống vật tư nông nghiệp
50 Bến Công ty CPLT&BB Đồng Tháp Từ km đến km 54/8 Bờ trái ,Sông Cao Lãnh - Rạch Sông Tiền Phường 11,Thành Phố Cao Lãnh,Tỉnh Đồng Tháp Bến hàng hóa lên xuống hàng hóa


COPYRIGHT © 2015 TỔ CNTT - CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - HỖ TRỢ: MR.HÙNG - 0916.845.345

Bản Đồ Danh Bạ Cảng Bến Thủy Nội Địa Việt Nam - Phiên Bản Chạy Thử Nghiệm Version 1.0.0.1 - Hệ thống chạy tối nhất trên trình duyệt Chorme, Firefox.