Tên cảng bến Loại cảng Loại cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
STT Loại Tên cảng bến Vị trí Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
8301 Bến Ông Thắng Từ km 11+00 đến km 11+011 11/10 Bờ phải ,Sông Trà Lý Xã Đông Quý,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8302 Bến Hà Hậu Từ km 38+540 đến km 38+620 80/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Thái Hà,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8303 Bến Bến Toàn Thắng I Từ km 77 + 20 đến km 77 + 100 80/25 Bờ phải ,Sông Thái Bình Phường Việt Hòa,Thành Phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8304 Bến Bến Minh Thanh Từ km 78+ 020 đến km 78 + 180 160/30 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Đức Chính,Huyện Cẩm Giàng,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8305 Bến Ông Tuyến Từ km 38+680 đến km 38+740 60/20 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Thái Hà,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8306 Bến Nguyên Hạnh Từ km 38+620 đến km 38+680 60/20 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Thái Hà,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8307 Bến Bến Anh Ánh Từ km 78+180 đến km 78+310 130/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Đức Chính,Huyện Cẩm Giàng,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8308 Cảng cấp 3 cảng xăng dầu Hải Vân Từ km 04+600 đến km 04+800 200/160 Bờ phải ,Sông Gianh Xã Hạ Trạch,Huyện Bố Trạch,Tỉnh Quảng Bình Cảng xăng dầu Sử dụng bơm xăng dầu phục vụ việc kinh doanh của công ty
8309 Bến Trà Lý Từ km 15+100 đến km 15+500 40/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Xã Tây Lương,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8310 Bến Bến Bà Ngãi Từ km 82 + 050 đến km 82 + 118 68/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Cẩm Văn,Huyện Cẩm Giàng,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8311 Bến Bến Ông Luân Từ km 84 + 635 đến km 84 + 700 65/20 Bờ trái ,Sông Thái Bình Xã Thái Tân,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8312 Cảng cấp 3 Cảng Quảng Trường Từ km 16+600 đến km 16+900 200/50 Bờ trái ,Sông Gianh Xã Quảng Trường,Huyện Quảng Trạch,Tỉnh Quảng Bình Cảng chuyên dùng Xếp dỡ hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty
8313 Bến Nguyễn Xuân Mạnh Từ km 43.9 đến km 44 100/10 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Hiệp Cát,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8314 Bến Đoàn Bá Mát Từ km 43.75 đến km 43.8 50/10 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Hiệp Cát,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ Vật liệu xây dựng
8315 Bến Phao nổi HD0988 Từ km 42.4 đến km 42.5 100/25 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Nam Hưng,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến chuyên dụng Kinh doanh xăng dầu, neo đậu phương tiện
8316 Bến HD 1720 Từ km 41.9 đến km 42 100/20 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Nam Hưng,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến chuyên dụng Nơi neo đậu phương tiện
8317 Bến Nguyễn Văn Chung Từ km 41.21 đến km 41.37 160/20 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Nhân Huệ,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8318 Bến Bến Hưng Giang Từ km 07+500 đến km 07+543 43/10 Bờ phải ,Sông Cầu Xã Phù Lãng,Huyện Quế Võ,Tỉnh Bắc Ninh Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8319 Bến Vũ Đình Chế Từ km 41.05 đến km 41.16 110/20 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Cổ Thành,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu xây dựng
8320 Bến HD 1610 Từ km 39+770 đến km 39+800 30/40 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Nam Hưng,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến chuyên dụng Kinh doanh xăng dầu
8321 Bến Hoành Sơn Từ km 39.223 đến km 39.3 77/20 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Hoành Sơn,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến sửa chữa đóng mới Đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy
8322 Cảng cấp 3 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Từ km tại khu vực Lục Đầu Giang đến km km0(1032m dọc theo sông) 1032/100 Bờ trái ,Sông Thương Phường Phả Lại,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Cảng chuyên dùng Cảng chuyên dùng bốc xếp hàng hóa phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại
8323 Bến An bình 01 (V34-01180) Từ km 37.46 đến km 37.5 40/15 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã An Bình,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến sửa chữa đóng mới Nơi neo đậu phương tiện
8324 Bến HD 1355 Từ km 36+900 đến km 37+000 100/30 Bờ phải ,Kinh Thầy ,,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Kinh doanh xăng dầu
8325 Cảng cấp 3 Cảng thủy nội địa Đức Long Từ km 99+600 đến km 99+777 177/25 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Đức Long,Huyện Quế Võ,Tỉnh Bắc Ninh Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8326 Bến Vinh Quân Từ km 6+970 đến km 7 30/7 Bờ phải ,Lạch Tray Phường Anh Dũng,Quận Dương Kinh,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8327 Cảng cấp 3 Cảng thủy nội địa Cao cường Từ km 99+240 đến km 99+318,9 78.9/20 Bờ trái ,Sông Thái Bình Phường Phả Lại,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8328 Bến Tiến Lộc Từ km 5+800 đến km 5+850 50/7 Bờ phải ,Lạch Tray Phường Anh Dũng,Quận Dương Kinh,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ vật liệu xây dựng
8329 Bến Sơn Tùng Từ km 5+675 đến km 5+740 65/7 Bờ phải ,Lạch Tray Phường Anh Dũng,Quận Dương Kinh,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ vật liệu xây dựng
8330 Bến Đức Chính Từ km 5+611 đến km 5+675 64/7 Bờ phải ,Lạch Tray Phường Anh Dũng,Quận Dương Kinh,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ vật liệu xây dựng
8331 Bến Bến Ông Lợi Từ km 99+400 đến km 99+420 20/20 Bờ trái ,Sông Thái Bình Phường Phả Lại,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8332 Bến Hoàng Trường Từ km 5+180 đến km 5+600 420/15 Bờ phải ,Lạch Tray Phường Anh Dũng,Quận Dương Kinh,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường & Neo đậu sửa chữa PTT
8333 Bến Bùi Tiến Ngọc Từ km 1+350 đến km 1+900 550/20 Bờ trái ,Lạch Tray Phường Tràng Cát,Quận Hải An,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ vật liệu xây dựng
8334 Bến Đinh Văn Long Từ km 8+324 đến km 8+350 26/30 Bờ phải ,Kinh Môn Xã Đại Bản,Huyện An Dương,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu xây dựng
8335 Bến Thanh Tùng 1 Từ km 32.15 đến km 32.3 150/20 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Thanh Quang,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8336 Cảng cấp 3 Cảng thủy nội địa Hưng Thịnh Phát Từ km 30+340 đến km 30+500 160/20 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Thanh Quang,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Hàng hóa thông thường (trừ mùa lũ)
8337 Bến Nguyễn Tô Sinh Từ km 28.126 đến km 28.3 174/20 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Cộng Hòa,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu xây dựng
8338 Bến Bến Bà Trinh Từ km 89 + 190 đến km 89 + 250 60/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Trung Kênh,Huyện Lương Tài,Tỉnh Bắc Ninh Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8339 Cảng cấp 2 Cảng Phú Thái Từ km 19+100 đến km 19 + 400 300/25 Bờ phải ,Sông Kinh Môn Thị Trấn Phú Thái,Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8340 Bến Bến An Thắng Từ km 77 + 264 đến km 77 + 328 64/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Phường Việt Hòa,Thành Phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8341 Bến Bến An Dân Từ km 89 + 450 đến km 89 + 500 50/15 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Trung Kênh,Huyện Lương Tài,Tỉnh Bắc Ninh Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8342 Bến Vũ Đông Từ km 31+050 đến km 31+100 48/10 Bờ phải ,Sông Trà Lý Xã Vũ Đông,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8343 Bến Dung Thiếu Từ km 40+950 đến km 41+000 50/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Phường Hoàng Diệu,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8344 Bến Vũ Đông 2 Từ km 38+800 đến km 38+900 100/11 Bờ phải ,Sông Trà Lý Xã Vũ Đông,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8345 Bến Phao nổi HD 1671 Từ km 26.5 đến km 26.6 100/30 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Cộng Hòa,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Kinh doanh xăng dầu
8346 Bến Công nghiệp tầu thủy Từ km 39+850 đến km 39+950 100/20 Bờ trái ,Sông Trà Lý Phường Hoàng Diệu,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến sửa chữa đóng mới sử chữa, đóng mới tầu thủy
8347 Bến HD 0935 Từ km 22+800 đến km 22+900 100/30 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Phúc Thành B,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến chuyên dụng Kinh doanh xăng dầu
8348 Bến Thuận Cường Từ km 42+260 đến km 42+380 120/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Xã Vũ Lạc,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8349 Bến Cụm bến Công ty TNHH Hiệp Tài & Công ty CP nông sản Vinacam Từ km 148+142 đến đến km 148+312 170/50 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Phường Thới Thuận,Quận Thốt Nốt,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa
8350 Cảng cấp 1 Cảng Minh Tuấn Từ km 17.81 đến km 18.027 217/20 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã An Lạc,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường


Bản Đồ Danh Bạ Cảng Bến Thủy Nội Địa Việt Nam version 1.0.0.1 - Hỗ Trợ kỹ thuật: Mr Hùng - 0916.845.345.