Tên cảng bến Loại cảng Loại cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
STT Loại Tên cảng bến Vị trí Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
8301 Bến Bến Phú Yên Từ km 61 + 150 đến km 61 + 200 50/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Đại Đồng,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8302 Bến Phạm Thị Lê Từ km 6+7885 đến km 6+810 21/7 Bờ trái ,Hàn Xã An Sơn,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ Vật liệu xây dựng
8303 Bến Cụm bến Vũ Văn Vang Từ km 6.427 đến km 6.79 363/9 Bờ trái ,Hàn Xã An Sơn,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ vật liệu xây dựng
8304 Bến Bến Ông Thế Từ km 61 + 340 đến km 61 + 500 160/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Ngọc Sơn,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8305 Cảng cấp 3 Cảng thủy nội địa Hòa Thuận Từ km 6+100 đến km 6+197,2 97/20 Bờ phải ,Hàn Xã Thái Thịnh,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa và đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy.
8306 Bến Bến Đò neo Từ km 61 + 500 đến km 61 + 860 360/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Ngọc Sơn,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8307 Bến Trương Văn Tiền Từ km 5.9 đến km 5.95 50/7 Bờ trái ,Hàn Xã An Sơn,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ vật liệu xây dựng
8308 Bến Bến Đức Duy Từ km 62 + 500 đến km 62 + 700 200/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Ngọc Sơn,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8309 Bến Trung Hạnh Từ km 4.309 đến km 4.418 109/10 Bờ trái ,Hàn Xã Phù Ninh,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường, đóng mới sửa chữa PT
8310 Bến Bến Ngọc Sơn Từ km 63 + 070 đến km 63 + 420 350/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Ngọc Sơn,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8311 Bến Công ty TNHH Đức Tạo Từ km 09 + 917 đến km 09 + 941 23/10 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Xã Bình Mỹ,Huyện Châu Phú,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ lương thực
8312 Bến Nguyễn Hữu Hợp Từ km 4.191 đến km 4.255 64/10 Bờ trái ,Hàn Xã An Sơn,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Bốc xếp VLXD
8313 Bến Bến Xăng Dầu Ngọc Sơn Từ km 63 + 420 đến km 63 + 500 80/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Ngọc Sơn,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến chuyên dụng Mua bán xăng dầu
8314 Bến Phú Hoàng Từ km 3.791 đến km 3.9 109/10 Bờ trái ,Hàn Xã Phù Ninh,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường, Neo đậu phương tiện
8315 Cảng cấp 2 Sơn Thịnh Từ km 3.605 đến km 4 395/15 Bờ phải ,Hàn Xã Thái Thịnh,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8316 Bến Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Long Từ km 09 + 834 đến km 09 + 861 27/10 Bờ trái ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Xã Bình Thủy,Huyện Châu Phú,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ lương thực
8317 Bến Tùng Tuyền Từ km 2.712 đến km 2.8 88/10 Bờ trái ,Hàn Xã Phù Ninh,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường, Neo đậu phương tiện
8318 Bến Hùng Vương Từ km 2.664 đến km 2.712 48/10 Bờ trái ,Hàn Xã Phù Ninh,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8319 Bến Bắc Sơn Từ km 2.57 đến km 2.75 180/15 Bờ trái ,Hàn Xã An Sơn,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Nơi neo đậu phương tiện, đóng mới & sửa chữa PT
8320 Bến Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Việt Thái Từ km 09 + 230 đến km 09 + 300 70/5 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Xã An Hòa,Huyện Châu Thành,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ lương thực
8321 Bến Đinh Thị Nguyệt Từ km 06+300 đến km 06+426 126/20 Bờ trái ,Sông Thương Xã Hưng Đạo,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8322 Bến Bến Ông Lưu Từ km 03+850 đến km 03+900 50/20 Bờ trái ,Sông Thương Xã Hưng Đạo,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8323 Bến Bến Ông Kiểm Từ km 03+585 đến km 03+750 165/20 Bờ trái ,Sông Thương Phường Phả Lại,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8324 Bến Bến Ông Linh Từ km 07+364 đến km 07+400 36/10 Bờ trái ,Sông Cầu Xã Tư Mại,Huyện Yên Dũng,Tỉnh Bắc Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8325 Bến Bến Ông Thắp Từ km 07+550 đến km 07+618 68/10 Bờ phải ,Sông Cầu Xã Phù Lãng,Huyện Quế Võ,Tỉnh Bắc Ninh Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8326 Bến Bến Ông Hùng Từ km 63 + 500 đến km 63 + 604 104/25 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Ngọc Sơn,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8327 Bến Bến Đức Hạnh Từ km 64 + 529 đến km 64 + 600 71/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Ngọc Sơn,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến sửa chữa đóng mới Đóng mới và Sửa chữa PT
8328 Bến Bến Hải Tân Từ km 65 + 600 đến km 65 + 710 110/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Phường Hải Tân,Thành Phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8329 Bến Thiên Kiều Từ km 18+900 đến km 20 1100/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Thái Thọ,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8330 Bến Bến Thành Đạt Từ km 70 + 090 đến km 70 + 425 335/20 Bờ trái ,Sông Thái Bình Xã Nam Đồng,Thành Phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8331 Bến Ông Hanh Từ km 15+100 đến km 15+200 100/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Thái Thọ,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8332 Bến Bến Dầu Tứ Cường Từ km 75 + 500 đến km 75 + 600 100/30 Bờ trái ,Sông Thái Bình Xã Thượng Đạt,Thành Phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương Bến chuyên dụng Kinh doanh dầu Diezel
8333 Bến Tiến Trung Từ km 18+600 đến km 18+700 100/20 Bờ phải ,Sông Trà Lý Xã Tây Lương,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8334 Bến Bến Toàn Thắng II Từ km 76 + 00 đến km 76 + 100 100/25 Bờ phải ,Sông Thái Bình Phường Việt Hòa,Thành Phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8335 Bến Ông Thắng Từ km 11+00 đến km 11+011 11/10 Bờ phải ,Sông Trà Lý Xã Đông Quý,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8336 Bến Hà Hậu Từ km 38+540 đến km 38+620 80/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Thái Hà,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8337 Bến Bến Toàn Thắng I Từ km 77 + 20 đến km 77 + 100 80/25 Bờ phải ,Sông Thái Bình Phường Việt Hòa,Thành Phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8338 Bến Bến Minh Thanh Từ km 78+ 020 đến km 78 + 180 160/30 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Đức Chính,Huyện Cẩm Giàng,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8339 Bến Ông Tuyến Từ km 38+680 đến km 38+740 60/20 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Thái Hà,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8340 Bến Nguyên Hạnh Từ km 38+620 đến km 38+680 60/20 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Thái Hà,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8341 Bến Bến Anh Ánh Từ km 78+180 đến km 78+310 130/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Đức Chính,Huyện Cẩm Giàng,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8342 Cảng cấp 3 cảng xăng dầu Hải Vân Từ km 04+600 đến km 04+800 200/160 Bờ phải ,Sông Gianh Xã Hạ Trạch,Huyện Bố Trạch,Tỉnh Quảng Bình Cảng xăng dầu Sử dụng bơm xăng dầu phục vụ việc kinh doanh của công ty
8343 Bến Trà Lý Từ km 15+100 đến km 15+500 40/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Xã Tây Lương,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8344 Bến Bến Bà Ngãi Từ km 82 + 050 đến km 82 + 118 68/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Cẩm Văn,Huyện Cẩm Giàng,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8345 Bến Bến Ông Luân Từ km 84 + 635 đến km 84 + 700 65/20 Bờ trái ,Sông Thái Bình Xã Thái Tân,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8346 Cảng cấp 3 Cảng Quảng Trường Từ km 16+600 đến km 16+900 200/50 Bờ trái ,Sông Gianh Xã Quảng Trường,Huyện Quảng Trạch,Tỉnh Quảng Bình Cảng chuyên dùng Xếp dỡ hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty
8347 Bến Nguyễn Xuân Mạnh Từ km 43.9 đến km 44 100/10 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Hiệp Cát,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8348 Bến Đoàn Bá Mát Từ km 43.75 đến km 43.8 50/10 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Hiệp Cát,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ Vật liệu xây dựng
8349 Bến Phao nổi HD0988 Từ km 42.4 đến km 42.5 100/25 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Nam Hưng,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến chuyên dụng Kinh doanh xăng dầu, neo đậu phương tiện
8350 Bến HD 1720 Từ km 41.9 đến km 42 100/20 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Nam Hưng,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến chuyên dụng Nơi neo đậu phương tiện


COPYRIGHT © 2015 TỔ CNTT - CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - HỖ TRỢ: MR.HÙNG - 0916.845.345

Bản Đồ Danh Bạ Cảng Bến Thủy Nội Địa Việt Nam - Phiên Bản Chạy Thử Nghiệm Version 1.0.0.1 - Hệ thống chạy tối nhất trên trình duyệt Chorme, Firefox.