Tên cảng bến Loại cảng Loại cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
STT Loại Tên cảng bến Vị trí Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
8351 Bến HD 0801 Từ km 15.4 đến km 15.5 100/25 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Kênh Giang,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến chuyên dụng Nơi neo đậu phương tiện
8352 Bến Ông Biểng Từ km 38+530 đến km 38+700 170/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Phường Hoàng Diệu,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8353 Bến Mạnh Dũng Từ km 14.8 đến km 15.211 411/20 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Văn Đức,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8354 Bến Ông Hoàng Diệu 2 (Ông Trường) Từ km 39+800 đến km 39+850 50/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Phường Hoàng Diệu,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến sửa chữa đóng mới chuyên sửa chữa nhỏ phương tiện thủy
8355 Bến HD 0948 Từ km 13.45 đến km 13.5 50/25 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Bạch Đằng,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Neo đậu phương tiện
8356 Bến Hoàng Diệu Từ km 39+950 đến km 40+000 50/20 Bờ trái ,Sông Trà Lý Phường Hoàng Diệu,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8357 Bến Đông Triều Từ km 10.7 đến km 10.85 150/15 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Hồng Phong,Huyện Đông Triều,Tỉnh Quảng Ninh Bến hàng hóa Xếp dỡ vật liệu xây dựng
8358 Bến Xi Măng Hải Phong Từ km 44+825 đến km 44+855 30/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Bồ Xuyên,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8359 Bến Tuấn Tài Từ km 7.6 đến km 7.7 100/15 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Thất Hùng,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8360 Bến Đông Hải Từ km 6.02 đến km 6.15 130/20 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Phạm Mệnh,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8361 Cảng cấp 3 Nguyễn Thị Mỵ Từ km 4.909 đến km 5.0114 102/20 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Phạm Mệnh,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Đóng mới & NĐPT sửa chữa
8362 Cảng cấp 2 Cảng thủy nội địa Kiến Hoa - Đất Việt Từ km 15+650 đến km 15+ 850 200/30 Bờ phải ,Sông Kinh Môn Xã Kim Lương,Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Bốc xếp hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
8363 Bến Hoàng Thắm Từ km 44+870 đến km 44+950 80/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Bồ Xuyên,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8364 Bến Ông Quỳnh Từ km 45+488 đến km 45+518 30/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Bồ Xuyên,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8365 Cảng cấp 2 Cảng thủy nội địa Trường An Từ km 17+ 567 đến km 18 + 110 543.5/35 Bờ phải ,Sông Kinh Môn Xã Kim Lương,Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Xếp, dỡ hàng hóa thông thường
8366 Bến VLXD Tiền Phong 2 Từ km 45+158 đến km 45+238 80/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Bồ Xuyên,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8367 Bến Nhà hàng - khách sạn Xuân Khánh Từ km 05+370 đến km 05+409 39/30 Bờ phải ,Rạch Cần Thơ Phường Xuân Khánh,Quận Ninh Kiều,Thành Phố Cần Thơ Bến hành khách Bến hành khách
8368 Bến Nam Tùng Từ km 45+290 đến km 45+340 50/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Bồ Xuyên,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp, dỡ hàng hóa thông thường
8369 Bến Ông Thiệp Từ km 45+690 đến km 45+725 35/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Bồ Xuyên,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp, dỡ hàng hóa thông thường
8370 Bến bến Ông Thuyên Từ km 45+755 đến km 45+861 106/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Tiền Phong,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp, dỡ hàng hóa thông thường
8371 Bến Hồng Hà Từ km 45+855 đến km 45+940 85/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Tiền Phong,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp, dỡ hàng hóa thông thường
8372 Bến Nhà hàng Cửu Long river Từ km 03+940 đến km 03+966 26/18 Bờ phải ,Rạch Cần Thơ Phường An Lạc,Quận Ninh Kiều,Thành Phố Cần Thơ Bến hành khách Bến hành khách
8373 Bến Tiền Phong (Cty CP Tiền Phong Từ km 45+946 đến km 46+146 200/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Tiền Phong,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến chuyên dụng bốc xếp hàng hóa phục vụ sản xuất
8374 Bến Ông Hải Từ km 46+145 đến km 46+195 50/10 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Tiền Phong,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8375 Bến Ông Bình Từ km 46+195 đến km 46+230 35/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Tiền Phong,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp, dỡ hàng hóa thông thường
8376 Bến Ông Huân Từ km 46+230 đến km 46+270 40/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Tiền Phong,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp, dỡ hàng hóa thông thường
8377 Bến Tiền Phong (Cty CP XM Thái Bình) Từ km 46+300 đến km 46+400 100/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Tiền Phong,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp, dỡ hàng hóa thông thường
8378 Bến Tiền Phong (Cty TNHH Bắc Hà) Từ km 46+400 đến km 46+430 30/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Tiền Phong,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8379 Bến Chợ Tân An Từ km 03+650 đến km 03+790 140/35 Bờ phải ,Rạch Cần Thơ Phường Tân An,Quận Ninh Kiều,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8380 Bến Bến Ông Hưởng (Trọng Quan) Từ km 47+970 đến km 48+000 30/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Trọng Quan,Huyện Đông Hưng,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8381 Bến Ông Thọ Từ km 49+850 đến km 49+940 90/20 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Trọng Quan,Huyện Đông Hưng,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8382 Bến Ông Vũ Từ km 49+950 đến km 50+100 150/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Trọng Quan,Huyện Đông Hưng,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8383 Bến Du lịch chợ cổ Cần Thơ Từ km 00+794 đến km 00+847 53/35 Bờ phải ,Rạch Cần Thơ Phường Tân An,Quận Ninh Kiều,Thành Phố Cần Thơ Bến hành khách Bến hành khách
8384 Bến Đồng Phú Từ km 52+620 đến km 52+650 30/20 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Đồng Phú,Huyện Đông Hưng,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8385 Bến Bến tàu khách và du lịch Cần Thơ Từ km 03+033,4 đến km 03+070 36.6/55 Bờ phải ,Rạch Cần Thơ Phường Tân An,Quận Ninh Kiều,Thành Phố Cần Thơ Bến hành khách Bến hành khách
8386 Bến Bạch Đằng Từ km 60+200 đến km 60+300 100/20 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Bạch Đằng,Huyện Đông Hưng,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa sản xuất kinh doanh gạch bê tông, VLXD và đóng tàu
8387 Cảng cấp 4 Cảng thủy nội địa Phạm Minh Lý Từ km 04+384.5 đến km 04+491 106.5/15 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Phường Thới Long,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
8388 Bến Ông Thoa Từ km 62+450 đến km 62+500 50/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Chí Hòa,Huyện Hưng Hà,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8389 Bến Cụm Tịnh Xuyên Từ km 65+150 đến km 65+500 350/20 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Hồng Minh,Huyện Hưng Hà,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8390 Bến Trường Khánh Từ km 4.136 đến km 4.2 64/15 Bờ trái ,Kinh Thầy ,,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ Vật liệu xây dựng
8391 Bến Duyên Linh Từ km 3.851 đến km 3.914 63/20 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Duy Tân,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8392 Bến Trung Hải Từ km 3+844 đến km 3+930 86/20 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Duy Tân,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8393 Bến Trần Văn Thao Từ km 3+302 đến km 3+378 76/20 Bờ phải ,Sông Kinh Môn Xã Đại Bản,Huyện An Dương,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8394 Cảng cấp 3 cảng thủy nội địa Lèn Bảng Từ km 31+545 đến km 31+800 255/40 Bờ trái ,Sông Gianh Xã Tiến Hóa,Huyện Tuyên Hóa,Tỉnh Quảng Bình Cảng chuyên dùng Xếp dỡ hàng hóa phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty
8395 Bến Hùng Huệ Từ km 3+190 đến km 3+242 52/20 Bờ phải ,Kinh Môn Xã Đại Bản,Huyện An Dương,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8396 Bến Sông Cấm Từ km 1+200 đến km 1+360 160/15 Bờ phải ,Đào Hạ Lý Phường Thượng Lý,Quận Hồng Bàng,Thành Phố Hải Phòng Bến sửa chữa đóng mới Sửa chữa & Đóng mới
8397 Bến Cty CP TM DV SX Hữu Thành Từ km 13+886 đến km 13+932.8 46.8/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Thị Trấn Thới Lai,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8398 Bến Nhà máy Thới Lai Từ km 13+726 đến km 13+749.7 23.7/8 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Thị Trấn Thới Lai,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8399 Bến Chi nhánh trung tâm thương nghiệp Bạc Liêu - Công ty cổ phần xăng dâu dầu khí Bạc Liêu Từ km 19+997 đến km 20+044 47/5 Bờ phải ,Kênh Bạc Liêu Cà Mau Phường 8,Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
8400 Bến Công ty cổ phần xăng dầu - dầu khí Bạc Liêu Từ km 15+964 đến km 15+994 30/7 Bờ phải ,Kênh Bạc Liêu - Vàm Lẻo Phường 1,Thành Phố Bạc Liêu,Tỉnh Bạc Liêu Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (xăng, dầu)


Bản Đồ Danh Bạ Cảng Bến Thủy Nội Địa Việt Nam version 1.0.0.1 - Hỗ Trợ kỹ thuật: Mr Hùng - 0916.845.345.