Tên cảng bến Loại cảng Loại cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
STT Loại Tên cảng bến Vị trí Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
8351 Bến Nguyễn Văn Chung Từ km 41.21 đến km 41.37 160/20 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Nhân Huệ,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8352 Bến Bến Hưng Giang Từ km 07+500 đến km 07+543 43/10 Bờ phải ,Sông Cầu Xã Phù Lãng,Huyện Quế Võ,Tỉnh Bắc Ninh Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8353 Bến Vũ Đình Chế Từ km 41.05 đến km 41.16 110/20 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Cổ Thành,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu xây dựng
8354 Bến HD 1610 Từ km 39+770 đến km 39+800 30/40 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Nam Hưng,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến chuyên dụng Kinh doanh xăng dầu
8355 Bến Hoành Sơn Từ km 39.223 đến km 39.3 77/20 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Hoành Sơn,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến sửa chữa đóng mới Đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy
8356 Cảng cấp 3 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Từ km tại khu vực Lục Đầu Giang đến km km0(1032m dọc theo sông) 1032/100 Bờ trái ,Sông Thương Phường Phả Lại,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Cảng chuyên dùng Cảng chuyên dùng bốc xếp hàng hóa phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại
8357 Bến An bình 01 (V34-01180) Từ km 37.46 đến km 37.5 40/15 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã An Bình,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến sửa chữa đóng mới Nơi neo đậu phương tiện
8358 Bến HD 1355 Từ km 36+900 đến km 37+000 100/30 Bờ phải ,Kinh Thầy ,,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Kinh doanh xăng dầu
8359 Cảng cấp 3 Cảng thủy nội địa Đức Long Từ km 99+600 đến km 99+777 177/25 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Đức Long,Huyện Quế Võ,Tỉnh Bắc Ninh Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8360 Bến Vinh Quân Từ km 6+970 đến km 7 30/7 Bờ phải ,Lạch Tray Phường Anh Dũng,Quận Dương Kinh,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8361 Cảng cấp 3 Cảng thủy nội địa Cao cường Từ km 99+240 đến km 99+318,9 78.9/20 Bờ trái ,Sông Thái Bình Phường Phả Lại,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8362 Bến Tiến Lộc Từ km 5+800 đến km 5+850 50/7 Bờ phải ,Lạch Tray Phường Anh Dũng,Quận Dương Kinh,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ vật liệu xây dựng
8363 Bến Sơn Tùng Từ km 5+675 đến km 5+740 65/7 Bờ phải ,Lạch Tray Phường Anh Dũng,Quận Dương Kinh,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ vật liệu xây dựng
8364 Bến Đức Chính Từ km 5+611 đến km 5+675 64/7 Bờ phải ,Lạch Tray Phường Anh Dũng,Quận Dương Kinh,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ vật liệu xây dựng
8365 Bến Bến Ông Lợi Từ km 99+400 đến km 99+420 20/20 Bờ trái ,Sông Thái Bình Phường Phả Lại,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8366 Bến Hoàng Trường Từ km 5+180 đến km 5+600 420/15 Bờ phải ,Lạch Tray Phường Anh Dũng,Quận Dương Kinh,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường & Neo đậu sửa chữa PTT
8367 Bến Bùi Tiến Ngọc Từ km 1+350 đến km 1+900 550/20 Bờ trái ,Lạch Tray Phường Tràng Cát,Quận Hải An,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ vật liệu xây dựng
8368 Bến Đinh Văn Long Từ km 8+324 đến km 8+350 26/30 Bờ phải ,Kinh Môn Xã Đại Bản,Huyện An Dương,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu xây dựng
8369 Bến Thanh Tùng 1 Từ km 32.15 đến km 32.3 150/20 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Thanh Quang,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8370 Cảng cấp 3 Cảng thủy nội địa Hưng Thịnh Phát Từ km 30+340 đến km 30+500 160/20 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Thanh Quang,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Hàng hóa thông thường (trừ mùa lũ)
8371 Bến Nguyễn Tô Sinh Từ km 28.126 đến km 28.3 174/20 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Cộng Hòa,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Bốc xếp vật liệu xây dựng
8372 Bến Bến Bà Trinh Từ km 89 + 190 đến km 89 + 250 60/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Trung Kênh,Huyện Lương Tài,Tỉnh Bắc Ninh Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8373 Cảng cấp 2 Cảng Phú Thái Từ km 19+100 đến km 19 + 400 300/25 Bờ phải ,Sông Kinh Môn Thị Trấn Phú Thái,Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8374 Bến Bến An Thắng Từ km 77 + 264 đến km 77 + 328 64/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Phường Việt Hòa,Thành Phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8375 Bến Bến An Dân Từ km 89 + 450 đến km 89 + 500 50/15 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Trung Kênh,Huyện Lương Tài,Tỉnh Bắc Ninh Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8376 Bến Vũ Đông Từ km 31+050 đến km 31+100 48/10 Bờ phải ,Sông Trà Lý Xã Vũ Đông,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8377 Bến Dung Thiếu Từ km 40+950 đến km 41+000 50/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Phường Hoàng Diệu,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8378 Bến Vũ Đông 2 Từ km 38+800 đến km 38+900 100/11 Bờ phải ,Sông Trà Lý Xã Vũ Đông,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8379 Bến Phao nổi HD 1671 Từ km 26.5 đến km 26.6 100/30 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Cộng Hòa,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Kinh doanh xăng dầu
8380 Bến Công nghiệp tầu thủy Từ km 39+850 đến km 39+950 100/20 Bờ trái ,Sông Trà Lý Phường Hoàng Diệu,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến sửa chữa đóng mới sử chữa, đóng mới tầu thủy
8381 Bến HD 0935 Từ km 22+800 đến km 22+900 100/30 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Phúc Thành B,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến chuyên dụng Kinh doanh xăng dầu
8382 Bến Thuận Cường Từ km 42+260 đến km 42+380 120/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Xã Vũ Lạc,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8383 Bến Cụm bến Công ty TNHH Hiệp Tài & Công ty CP nông sản Vinacam Từ km 148+142 đến đến km 148+312 170/50 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Phường Thới Thuận,Quận Thốt Nốt,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa
8384 Cảng cấp 1 Cảng Minh Tuấn Từ km 17.81 đến km 18.027 217/20 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã An Lạc,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8385 Bến HD 0801 Từ km 15.4 đến km 15.5 100/25 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Kênh Giang,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến chuyên dụng Nơi neo đậu phương tiện
8386 Bến Ông Biểng Từ km 38+530 đến km 38+700 170/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Phường Hoàng Diệu,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8387 Bến Mạnh Dũng Từ km 14.8 đến km 15.211 411/20 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Văn Đức,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8388 Bến Ông Hoàng Diệu 2 (Ông Trường) Từ km 39+800 đến km 39+850 50/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Phường Hoàng Diệu,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến sửa chữa đóng mới chuyên sửa chữa nhỏ phương tiện thủy
8389 Bến HD 0948 Từ km 13.45 đến km 13.5 50/25 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Bạch Đằng,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Neo đậu phương tiện
8390 Bến Hoàng Diệu Từ km 39+950 đến km 40+000 50/20 Bờ trái ,Sông Trà Lý Phường Hoàng Diệu,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8391 Bến Đông Triều Từ km 10.7 đến km 10.85 150/15 Bờ trái ,Kinh Thầy Xã Hồng Phong,Huyện Đông Triều,Tỉnh Quảng Ninh Bến hàng hóa Xếp dỡ vật liệu xây dựng
8392 Bến Xi Măng Hải Phong Từ km 44+825 đến km 44+855 30/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Bồ Xuyên,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8393 Bến Tuấn Tài Từ km 7.6 đến km 7.7 100/15 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Thất Hùng,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8394 Bến Đông Hải Từ km 6.02 đến km 6.15 130/20 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Phạm Mệnh,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8395 Cảng cấp 3 Nguyễn Thị Mỵ Từ km 4.909 đến km 5.0114 102/20 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Phạm Mệnh,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Đóng mới & NĐPT sửa chữa
8396 Cảng cấp 2 Cảng thủy nội địa Kiến Hoa - Đất Việt Từ km 15+650 đến km 15+ 850 200/30 Bờ phải ,Sông Kinh Môn Xã Kim Lương,Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Bốc xếp hàng hoá phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
8397 Bến Hoàng Thắm Từ km 44+870 đến km 44+950 80/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Bồ Xuyên,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8398 Bến Ông Quỳnh Từ km 45+488 đến km 45+518 30/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Bồ Xuyên,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8399 Cảng cấp 2 Cảng thủy nội địa Trường An Từ km 17+ 567 đến km 18 + 110 543.5/35 Bờ phải ,Sông Kinh Môn Xã Kim Lương,Huyện Kim Thành,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Xếp, dỡ hàng hóa thông thường
8400 Bến VLXD Tiền Phong 2 Từ km 45+158 đến km 45+238 80/15 Bờ phải ,Sông Trà Lý Phường Bồ Xuyên,Thành Phố Thái Bình,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường


COPYRIGHT © 2015 TỔ CNTT - CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - HỖ TRỢ: MR.HÙNG - 0916.845.345

Bản Đồ Danh Bạ Cảng Bến Thủy Nội Địa Việt Nam - Phiên Bản Chạy Thử Nghiệm Version 1.0.0.1 - Hệ thống chạy tối nhất trên trình duyệt Chorme, Firefox.