Tên cảng bến Loại cảng Loại cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
STT Loại Tên cảng bến Vị trí Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
8351 Bến Bến Hồng Quyên 1 Từ km 74+600 đến km 74+703 103/15 Bờ trái ,Sông Đáy Xã Yên Bằng,Huyện Ý Yên,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8352 Bến Bến Yên Bằng 4 (Hà Nam Ninh cũ) Từ km 74+030 đến km 74+080 50/10 Bờ trái ,Sông Đáy Xã Yên Bằng,Huyện Ý Yên,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8353 Bến Bến Yên Bằng 3(Xuân Khiêm cũ) Từ km 74+010 đến km 74+199 189/20 Bờ trái ,Sông Đáy Xã Yên Bằng,Huyện Ý Yên,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8354 Bến Cty TNHH Nguyễn Duy (CN An Giang) Từ km 13+ 610 đến km 13+ 670 60/4 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Xã Bình Mỹ,Huyện Châu Phú,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (phân bón)
8355 Bến Bến Dương Giang Từ km 73+750 đến km 73+900 150/20 Bờ trái ,Sông Đáy Xã Yên Bằng,Huyện Ý Yên,Tỉnh Nam Định Bến sửa chữa đóng mới Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8356 Bến Bến Mai Lan Từ km 54+700 đến km 54+880 180/15 Bờ trái ,Sông Đáy Xã Yên Nhân,Huyện Ý Yên,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8357 Bến Bến Hiển Thoa Từ km 25+500 đến km 25+275 225/10 Bờ trái ,Sông Đáy Thị Trấn Quỹ Nhất,Huyện Nghĩa Hưng,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8358 Cảng cấp 3 Cảng Nhiệt Điện Thái Bình 2 Từ km 5+500 đến km 5+600 100/30 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Mỹ Lộc,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình Cảng chuyên dùng Xếp dỡ vật tư, thiết bị phục vụ nhà máy
8359 Bến Nguyễn Văn Tịnh (Phương Nam) Từ km 8 đến km 8.1 100/10 Bờ phải ,Hàn Thị Trấn Kinh Môn,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến sửa chữa đóng mới Xếp dỡ Vật liệu xây dựng
8360 Bến Ông Dũng Từ km 15+580 đến km 15+630 50/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Thái Thọ,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8361 Bến Hồng Hà Từ km 7.703 đến km 7.8 97/10 Bờ phải ,Hàn Thị Trấn Kinh Môn,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến sửa chữa đóng mới Sửa chữa đóng mới PTT
8362 Bến LILAMA 69/3 Từ km 7.1 đến km 7.2 100/15 Bờ phải ,Hàn Thị Trấn Kinh Môn,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến sửa chữa đóng mới Sửa chữa đóng mới PTT
8363 Bến Bến Phú Yên Từ km 61 + 150 đến km 61 + 200 50/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Đại Đồng,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8364 Bến Phạm Thị Lê Từ km 6+7885 đến km 6+810 21/7 Bờ trái ,Hàn Xã An Sơn,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ Vật liệu xây dựng
8365 Bến Cụm bến Vũ Văn Vang Từ km 6.427 đến km 6.79 363/9 Bờ trái ,Hàn Xã An Sơn,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ vật liệu xây dựng
8366 Bến Bến Ông Thế Từ km 61 + 340 đến km 61 + 500 160/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Ngọc Sơn,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8367 Cảng cấp 3 Cảng thủy nội địa Hòa Thuận Từ km 6+100 đến km 6+197,2 97/20 Bờ phải ,Hàn Xã Thái Thịnh,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa và đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy.
8368 Bến Bến Đò neo Từ km 61 + 500 đến km 61 + 860 360/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Ngọc Sơn,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8369 Bến Trương Văn Tiền Từ km 5.9 đến km 5.95 50/7 Bờ trái ,Hàn Xã An Sơn,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ vật liệu xây dựng
8370 Bến Bến Đức Duy Từ km 62 + 500 đến km 62 + 700 200/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Ngọc Sơn,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8371 Bến Trung Hạnh Từ km 4.309 đến km 4.418 109/10 Bờ trái ,Hàn Xã Phù Ninh,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường, đóng mới sửa chữa PT
8372 Bến Bến Ngọc Sơn Từ km 63 + 070 đến km 63 + 420 350/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Ngọc Sơn,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8373 Bến Công ty TNHH Đức Tạo Từ km 09 + 917 đến km 09 + 941 23/10 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Xã Bình Mỹ,Huyện Châu Phú,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ lương thực
8374 Bến Nguyễn Hữu Hợp Từ km 4.191 đến km 4.255 64/10 Bờ trái ,Hàn Xã An Sơn,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Bốc xếp VLXD
8375 Bến Bến Xăng Dầu Ngọc Sơn Từ km 63 + 420 đến km 63 + 500 80/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Ngọc Sơn,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến chuyên dụng Mua bán xăng dầu
8376 Bến Phú Hoàng Từ km 3.791 đến km 3.9 109/10 Bờ trái ,Hàn Xã Phù Ninh,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường, Neo đậu phương tiện
8377 Cảng cấp 2 Sơn Thịnh Từ km 3.605 đến km 4 395/15 Bờ phải ,Hàn Xã Thái Thịnh,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8378 Bến Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Long Từ km 09 + 834 đến km 09 + 861 27/10 Bờ trái ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Xã Bình Thủy,Huyện Châu Phú,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ lương thực
8379 Bến Tùng Tuyền Từ km 2.712 đến km 2.8 88/10 Bờ trái ,Hàn Xã Phù Ninh,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường, Neo đậu phương tiện
8380 Bến Hùng Vương Từ km 2.664 đến km 2.712 48/10 Bờ trái ,Hàn Xã Phù Ninh,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8381 Bến Bắc Sơn Từ km 2.57 đến km 2.75 180/15 Bờ trái ,Hàn Xã An Sơn,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Nơi neo đậu phương tiện, đóng mới & sửa chữa PT
8382 Bến Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Việt Thái Từ km 09 + 230 đến km 09 + 300 70/5 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Xã An Hòa,Huyện Châu Thành,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ lương thực
8383 Bến Đinh Thị Nguyệt Từ km 06+300 đến km 06+426 126/20 Bờ trái ,Sông Thương Xã Hưng Đạo,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8384 Bến Bến Ông Lưu Từ km 03+850 đến km 03+900 50/20 Bờ trái ,Sông Thương Xã Hưng Đạo,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8385 Bến Bến Ông Kiểm Từ km 03+585 đến km 03+750 165/20 Bờ trái ,Sông Thương Phường Phả Lại,Thị Xã Chí Linh,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8386 Bến Bến Ông Linh Từ km 07+350 đến km 07+400 50/15 Bờ trái ,Sông Cầu Xã Tư Mại,Huyện Yên Dũng,Tỉnh Bắc Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8387 Bến Bến Ông Thắp Từ km 07+550 đến km 07+618 68/10 Bờ phải ,Sông Cầu Xã Phù Lãng,Huyện Quế Võ,Tỉnh Bắc Ninh Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8388 Bến Bến Ông Hùng Từ km 63 + 500 đến km 63 + 604 104/25 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Ngọc Sơn,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8389 Bến Bến Đức Hạnh Từ km 64 + 529 đến km 64 + 600 71/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Ngọc Sơn,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương Bến sửa chữa đóng mới Đóng mới và Sửa chữa PT
8390 Bến Bến Hải Tân Từ km 65 + 600 đến km 65 + 710 110/20 Bờ phải ,Sông Thái Bình Phường Hải Tân,Thành Phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8391 Bến Thiên Kiều Từ km 18+900 đến km 20 1100/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Thái Thọ,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8392 Bến Bến Thành Đạt Từ km 70 + 090 đến km 70 + 425 335/20 Bờ trái ,Sông Thái Bình Xã Nam Đồng,Thành Phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8393 Bến Ông Hanh Từ km 15+100 đến km 15+200 100/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Thái Thọ,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8394 Bến Bến Dầu Tứ Cường Từ km 75 + 500 đến km 75 + 600 100/30 Bờ trái ,Sông Thái Bình Xã Thượng Đạt,Thành Phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương Bến chuyên dụng Kinh doanh dầu Diezel
8395 Bến Tiến Trung Từ km 18+600 đến km 18+700 100/20 Bờ phải ,Sông Trà Lý Xã Tây Lương,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8396 Bến Bến Toàn Thắng II Từ km 76 + 00 đến km 76 + 100 100/25 Bờ phải ,Sông Thái Bình Phường Việt Hòa,Thành Phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8397 Bến Ông Thắng Từ km 11+00 đến km 11+011 11/10 Bờ phải ,Sông Trà Lý Xã Đông Quý,Huyện Tiền Hải,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8398 Bến Hà Hậu Từ km 38+540 đến km 38+620 80/15 Bờ trái ,Sông Trà Lý Xã Thái Hà,Huyện Thái Thụy,Tỉnh Thái Bình Bến hàng hóa Bốc xếp hàng hóa thông thường
8399 Bến Bến Toàn Thắng I Từ km 77 + 20 đến km 77 + 100 80/25 Bờ phải ,Sông Thái Bình Phường Việt Hòa,Thành Phố Hải Dương,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8400 Bến Bến Minh Thanh Từ km 78+ 020 đến km 78 + 180 160/30 Bờ phải ,Sông Thái Bình Xã Đức Chính,Huyện Cẩm Giàng,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường


COPYRIGHT © 2015 TỔ CNTT - CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - HỖ TRỢ: MR.HÙNG - 0916.845.345

Bản Đồ Danh Bạ Cảng Bến Thủy Nội Địa Việt Nam - Phiên Bản Chạy Thử Nghiệm Version 1.0.0.1 - Hệ thống chạy tối nhất trên trình duyệt Chorme, Firefox.