Tên cảng bến Loại cảng Loại cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
STT Loại Tên cảng bến Vị trí Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
8451 Cảng cấp 3 Xăng dầu Tắc Cậu Từ km 83+450 đến km 83+493 38/8 Bờ phải ,Sông Cái Bé Xã Bình An,Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Cảng hàng hóa Xếp dỡ xăng dầu
8452 Bến Cty CP Hoàng Minh Nhật Từ km 13+310 đến km 13+416 106/8 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
8453 Bến Chi nhánh lương thực Cần Thơ Từ km 12+973 đến km 13+012 39/5 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8454 Bến CN Cty CPXNKLTTP Hà Nội tại An Giang Từ km 210+197 đến km 210+247 50/25 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Phường Vĩnh Mỹ,Thành Phố Châu Đốc,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa xếp, dỡ hàng hóa thông thường (Lương thực)
8455 Bến Doanh nghiệp tư nhân Trương Dung Từ km 213+673 đến km 213+753 80/50 Bờ trái ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Xã Châu Phong,Thị Xã Tân Châu,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường (xăng dầu)
8456 Bến Cty TNHH Trương Hải Từ km 211+796 đến km 211+868 72/45 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Phường Châu Phú B,Thành Phố Châu Đốc,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường (Cá, khô)
8457 Cảng cấp 2 Hà Bình Từ km 31+660 đến km 32+140 480/15 Bờ phải ,Kinh Thầy Xã Thanh Quang,Huyện Nam Sách,Tỉnh Hải Dương Bến sửa chữa đóng mới Sửa chữa đóng mới PTT
8458 Bến Phân Xưởng Châu Đốc - Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang Từ km 211+402 đến km 211+440 38/30 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) ,Thành Phố Châu Đốc,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa xếp, dỡ hàng hóa thông thường (Lương thực)
8459 Cảng cấp 4 Xí nghiệp đường Vị Thanh Từ km 55+955 đến km 56+245 290/18 Bờ trái ,Rạch Cái Nhứt Phường 7,Thành Phố Vị Thanh,Tỉnh Hậu Giang Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8460 Bến Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn 8 Từ km 09+217 đến km 09+243 26/10 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân Quới Trung,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường xăng dầu
8461 Bến Doanh nghiệp tư nhân Đồng Tiến Vũng Liêm Từ km 08+398 đến km 08+430 32/15 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân Quới Trung,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
8462 Bến Cty TNHH MTV Minh Quang Phú Tân Từ km 195+413 đến km 195+440 27/10 Bờ trái ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Xã Phú Bình,Huyện Phú Tân,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường (xăng dầu)
8463 Bến Doanh nghiệp tư nhân Lan Chi Từ km 10+591 đến km 10+645 54/20 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân Quới Trung,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường xăng dầu
8464 Bến Cty TNHH MTV Chinh Lê Quân Từ km 10+927 đến km 10+955 28/20 Bờ phải ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân An Hội,Huyện Mang Thít,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường vật liệu xây dựng
8465 Bến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khiêm Nhường Từ km 210+072 đến km 210+165 93/20 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Phường Vĩnh Mỹ,Thành Phố Châu Đốc,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa xếp, dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
8466 Bến DNTN Hoàng Đăng Từ km 12+858 đến km 12+900 42/6 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8467 Bến Nhà máy CB gạo XK Hiệp Lợi Từ km 12+800 đến km 12+853 53/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn ,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (gạo)
8468 Bến Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức Từ km 13+219 đến km 13+314 95/15 Bờ phải ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân An Hội,Huyện Mang Thít,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường lương thực
8469 Bến Mua bán cá biển Lê Văn Hào Từ km 200+514 đến km 200+540 26/60 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Xã Mỹ Phú,Huyện Châu Phú,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường (Cá biển)
8470 Bến Cty TNHH MTV Lương Huy Từ km 16+679 đến km 16+719 40/20 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân An Luông,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường xơ dừa
8471 Bến Cty TNHH MTV TM&DV Châu Long Từ km 210+464 đến km 210+543 79/40 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Phường Vĩnh Mỹ,Thành Phố Châu Đốc,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa xếp, dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
8472 Bến XN CB gạo XK Thới Thạnh Từ km 12+690 đến km 12+720 30/9.5 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
8473 Bến Doanh nghiệp tư nhân Ba Mai Lan Từ km 19+553 đến km 19+574 21/7 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân An Luông,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến chuyên dụng xếp dỡ gỗ
8474 Bến Kho phân Thanh Phong Từ km 21+079 đến km 21+125 46/15 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân An Luông,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường vật tư nông nghiệp
8475 Bến Phú Thịnh Từ km 5+810 đến km 5+880 70/7 Bờ trái ,Phi Liệt Thị Trấn Phú Thứ,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8476 Bến CN Cty CP XNK & HTĐT VILEXIM tại Cần Thơ Từ km 12+590 đến km 12+670 80/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
8477 Cảng cấp 3 Tắc Cậu Từ km 81+790 đến km 81+950 160/37 Bờ phải ,Sông Cái Bé Xã Bình An,Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Cảng hàng hóa Hàng hóa thông thường
8478 Bến Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức II Từ km 21+152 đến km 21+252 100/10 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân An Luông,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường lương thực
8479 Bến Tân Nguyên Từ km 6.05 đến km 6.1 50/7 Bờ trái ,Phi Liệt Thị Trấn Phú Thứ,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8480 Bến Minh Phú Từ km 6+080 đến km 6+102 22/7 Bờ trái ,Phi Liệt Thị Trấn Phú Thứ,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa 7 m tính từ bờ trở ra phía sông
8481 Bến XN CBLT Tây Nam Bộ Từ km 12+478 đến km 12+518 40/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8482 Cảng cấp 4 Vật tư Hậu Giang Từ km 06+353 đến km 06+386 33/19 Bờ phải ,Rạch Cần Thơ Phường Hưng Lợi,Quận Ninh Kiều,Thành Phố Cần Thơ Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8483 Bến Đức Phúc Từ km 6+125 đến km 6+265 140/8 Bờ trái ,Phi Liệt Thị Trấn Phú Thứ,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Bốc xếp Vật liệu xây dựng
8484 Cảng cấp 3 Cảng Hành khách du lịch Ninh Kiều Từ km 03+070 đến km 03+250 180/26 Bờ phải ,Rạch Cần Thơ Phường Tân An,Quận Ninh Kiều,Thành Phố Cần Thơ Cảng hành khách Đón trả hành khách
8485 Bến Xí nghiệp chế biến lương thực Cà Mau Từ km 17+259 đến km 17+377 118/25 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân An Luông,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường lương thực
8486 Bến Doanh nghiệp tư nhân Phước Hùng Từ km 20+291 đến km 20+408 117/15 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân An Luông,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường vật liệu xây dựng
8487 Bến Thiên Ngọc Từ km 25.172,6 đến km 25.262,6 90/30 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Xuân Hiệp,Huyện Trà Ôn,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường lương thực
8488 Cảng cấp 3 Cảng Xăng dầu Mỹ Hưng Từ km 02+790 đến km 02+878 88/8 Bờ phải ,Rạch Thạnh Lợi Thị Trấn Mỹ Xuyên,Huyện Mỹ Xuyên,Tỉnh Sóc Trăng Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8489 Bến Phân xưởng chế biến lương thực Tân An Luông Từ km 14+548 đến km 14+616 68/20 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân An Luông,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường lương thực
8490 Bến Xí nghiệp Lương thực Trà Ôn Từ km 24+512 đến km 24+646 134/30 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Xuân Hiệp,Huyện Trà Ôn,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường lương thực
8491 Bến Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Nguyễn Ngói 3 Từ km 02+650 đến km 02+696 46/13 Bờ phải ,Sông và kênh Măng Thít Xã Chánh An,Huyện Mang Thít,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường xăng dầu
8492 Bến Cty TNHH MTV xăng dầu Minh Thông Từ km 03+520 đến km 03+590 70/30 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Phường Thới Long,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (xăng dầu)
8493 Bến Doanh nghiệp tư nhân Thu Liễu Từ km 209+870 đến km 209+940 70/20 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Phường Vĩnh Mỹ,Thành Phố Châu Đốc,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa xếp, dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
8494 Bến Cường Thịnh Từ km 6+763 đến km 6+800 37/10 Bờ phải ,Phi Liệt Xã Lại Xuân,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Neo đậu phương tiện
8495 Bến Bến Quỹ Nhất Từ km 23+500 đến km 23+652 152/15 Bờ trái ,Sông Đáy Xã Nghĩa Thái,Huyện Nghĩa Hưng,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8496 Bến Phân Xưởng Hòa Lạc - Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang Từ km 202+002 đến km 202+066 64/40 Bờ trái ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Xã Hòa Lạc,Huyện Phú Tân,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa xếp, dỡ hàng hóa thông thường (Lương thực)
8497 Bến Bến Long Hào Từ km 23+150 đến km 23+201 51/15 Bờ phải ,Sông Đào Nam Định Xã Nghĩa Hùng,Huyện Nghĩa Hưng,Tỉnh Nam Định Bến sửa chữa đóng mới Sửa chữa phương tiện thủy
8498 Bến Bến Duy Chức Từ km 23 đến km 23+100 100/15 Bờ phải ,Sông Đào Nam Định Xã Nghĩa Hùng,Huyện Nghĩa Hưng,Tỉnh Nam Định Bến sửa chữa đóng mới Sửa chữa phương tiện thủy
8499 Bến Bến Mai Nguyên - Yên Nhân 2 Từ km 30+415 đến km 30+491 76/15 Bờ phải ,Sông Đào Nam Định Xã Yên Nhân,Huyện Ý Yên,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8500 Bến Bến Hoàng Long Từ km 30+350 đến km 30+415 65/15 Bờ phải ,Sông Đào Nam Định Xã Yên Nhân,Huyện Ý Yên,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường


Bản Đồ Danh Bạ Cảng Bến Thủy Nội Địa Việt Nam version 1.0.0.1 - Hỗ Trợ kỹ thuật: Mr Hùng - 0916.845.345.