Tên cảng bến Loại cảng Loại cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
STT Loại Tên cảng bến Vị trí Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
8501 Bến Cty TNHH MTV TM&DV Châu Long Từ km 210+464 đến km 210+543 79/40 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Phường Vĩnh Mỹ,Thành Phố Châu Đốc,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa xếp, dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
8502 Bến XN CB gạo XK Thới Thạnh Từ km 12+690 đến km 12+720 30/9.5 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
8503 Bến Doanh nghiệp tư nhân Ba Mai Lan Từ km 19+553 đến km 19+574 21/7 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân An Luông,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến chuyên dụng xếp dỡ gỗ
8504 Bến Kho phân Thanh Phong Từ km 21+079 đến km 21+125 46/15 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân An Luông,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường vật tư nông nghiệp
8505 Bến Phú Thịnh Từ km 5+810 đến km 5+880 70/7 Bờ trái ,Phi Liệt Thị Trấn Phú Thứ,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8506 Bến CN Cty CP XNK & HTĐT VILEXIM tại Cần Thơ Từ km 12+590 đến km 12+670 80/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
8507 Cảng cấp 3 Tắc Cậu Từ km 81+790 đến km 81+950 160/37 Bờ phải ,Sông Cái Bé Xã Bình An,Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Cảng hàng hóa Hàng hóa thông thường
8508 Bến Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức II Từ km 21+152 đến km 21+252 100/10 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân An Luông,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường lương thực
8509 Bến Tân Nguyên Từ km 6.05 đến km 6.1 50/7 Bờ trái ,Phi Liệt Thị Trấn Phú Thứ,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8510 Bến Minh Phú Từ km 6+080 đến km 6+102 22/7 Bờ trái ,Phi Liệt Thị Trấn Phú Thứ,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa 7 m tính từ bờ trở ra phía sông
8511 Bến XN CBLT Tây Nam Bộ Từ km 12+478 đến km 12+518 40/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8512 Cảng cấp 4 Vật tư Hậu Giang Từ km 06+353 đến km 06+386 33/19 Bờ phải ,Rạch Cần Thơ Phường Hưng Lợi,Quận Ninh Kiều,Thành Phố Cần Thơ Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8513 Bến Đức Phúc Từ km 6+125 đến km 6+265 140/8 Bờ trái ,Phi Liệt Thị Trấn Phú Thứ,Huyện Kinh Môn,Tỉnh Hải Dương Bến hàng hóa Bốc xếp Vật liệu xây dựng
8514 Cảng cấp 3 Cảng Hành khách du lịch Ninh Kiều Từ km 03+070 đến km 03+250 180/26 Bờ phải ,Rạch Cần Thơ Phường Tân An,Quận Ninh Kiều,Thành Phố Cần Thơ Cảng hành khách Đón trả hành khách
8515 Bến Xí nghiệp chế biến lương thực Cà Mau Từ km 17+259 đến km 17+377 118/25 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân An Luông,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường lương thực
8516 Bến Doanh nghiệp tư nhân Phước Hùng Từ km 20+291 đến km 20+408 117/15 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân An Luông,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường vật liệu xây dựng
8517 Bến Thiên Ngọc Từ km 25.172,6 đến km 25.262,6 90/30 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Xuân Hiệp,Huyện Trà Ôn,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường lương thực
8518 Cảng cấp 3 Cảng Xăng dầu Mỹ Hưng Từ km 02+790 đến km 02+878 88/8 Bờ phải ,Rạch Thạnh Lợi Thị Trấn Mỹ Xuyên,Huyện Mỹ Xuyên,Tỉnh Sóc Trăng Cảng hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8519 Bến Phân xưởng chế biến lương thực Tân An Luông Từ km 14+548 đến km 14+616 68/20 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Tân An Luông,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường lương thực
8520 Bến Xí nghiệp Lương thực Trà Ôn Từ km 24+512 đến km 24+646 134/30 Bờ trái ,Sông và kênh Măng Thít Xã Xuân Hiệp,Huyện Trà Ôn,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường lương thực
8521 Bến Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Nguyễn Ngói 3 Từ km 02+650 đến km 02+696 46/13 Bờ phải ,Sông và kênh Măng Thít Xã Chánh An,Huyện Mang Thít,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường xăng dầu
8522 Bến Cty TNHH MTV xăng dầu Minh Thông Từ km 03+520 đến km 03+590 70/30 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Phường Thới Long,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (xăng dầu)
8523 Bến Doanh nghiệp tư nhân Thu Liễu Từ km 209+870 đến km 209+940 70/20 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Phường Vĩnh Mỹ,Thành Phố Châu Đốc,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa xếp, dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
8524 Bến Cường Thịnh Từ km 6+763 đến km 6+800 37/10 Bờ phải ,Phi Liệt Xã Lại Xuân,Huyện Thủy Nguyên,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Neo đậu phương tiện
8525 Bến Bến Quỹ Nhất Từ km 23+500 đến km 23+652 152/15 Bờ trái ,Sông Đáy Xã Nghĩa Thái,Huyện Nghĩa Hưng,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8526 Bến Phân Xưởng Hòa Lạc - Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang Từ km 202+002 đến km 202+066 64/40 Bờ trái ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Xã Hòa Lạc,Huyện Phú Tân,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa xếp, dỡ hàng hóa thông thường (Lương thực)
8527 Bến Bến Long Hào Từ km 23+150 đến km 23+201 51/15 Bờ phải ,Sông Đào Nam Định Xã Nghĩa Hùng,Huyện Nghĩa Hưng,Tỉnh Nam Định Bến sửa chữa đóng mới Sửa chữa phương tiện thủy
8528 Bến Bến Duy Chức Từ km 23 đến km 23+100 100/15 Bờ phải ,Sông Đào Nam Định Xã Nghĩa Hùng,Huyện Nghĩa Hưng,Tỉnh Nam Định Bến sửa chữa đóng mới Sửa chữa phương tiện thủy
8529 Bến Bến Mai Nguyên - Yên Nhân 2 Từ km 30+415 đến km 30+491 76/15 Bờ phải ,Sông Đào Nam Định Xã Yên Nhân,Huyện Ý Yên,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8530 Bến Bến Hoàng Long Từ km 30+350 đến km 30+415 65/15 Bờ phải ,Sông Đào Nam Định Xã Yên Nhân,Huyện Ý Yên,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8531 Bến Bến ông Lượng Từ km 29+920 đến km 29+960 40/15 Bờ phải ,Sông Đào Nam Định Xã Yên Lộc,Huyện Ý Yên,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8532 Bến Bến ông Trung Từ km 29+850 đến km 29+900 50/15 Bờ phải ,Sông Đào Nam Định Xã Yên Lộc,Huyện Ý Yên,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8533 Bến Bến Yên Lộc 02 Từ km 29+600 đến km 29+715 115/15 Bờ phải ,Sông Đào Nam Định Xã Yên Lộc,Huyện Ý Yên,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8534 Bến Trường Sơn Từ km 26+896 đến km 27 104/15 Bờ phải ,Lạch Tray Thị Trấn Trường Sơn,Huyện An Lão,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8535 Bến Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỷ An Từ km 210+001 đến km 210+052 51/30 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Phường Vĩnh Mỹ,Thành Phố Châu Đốc,Tỉnh An Giang Bến hàng hóa xếp, dỡ hàng hóa thông thường (VLXD)
8536 Bến Nhà máy CB gạo XK Ô Môn Từ km 11+900 đến km 11+942 42/10 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
8537 Bến Bến Huy Linh Từ km 28+510 đến km 28+600 90/20 Bờ trái ,Sông Đào Nam Định Xã Nghĩa Thịnh,Huyện Nghĩa Hưng,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8538 Bến Bến ông Doanh Từ km 28+720 đến km 28+800 80/15 Bờ trái ,Sông Đào Nam Định Xã Nghĩa Tân,Huyện Nghĩa Hưng,Tỉnh Nam Định Bến sửa chữa đóng mới Sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy
8539 Bến Nam Cường Từ km 7+800 đến km 7+900 100/20 Bờ phải ,Kinh Môn Xã Đại Bản,Huyện An Dương,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8540 Bến DNTN Ngân Thạnh Từ km 10+188 đến km 10+213 25/5 Bờ phải ,Rạch Ô Môn Xã Tân Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8541 Bến Bến ông Định Từ km 26+350 đến km 26+380 30/15 Bờ trái ,Sông Đào Nam Định Xã Nghĩa Thịnh,Huyện Nghĩa Hưng,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8542 Bến DNTN VLXD Hưng Phát Từ km 9+453 đến km 9+497.5 44.5/5 Bờ trái ,Rạch Ô Môn Xã Thới Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8543 Bến An Phú Đông Từ km 31+600 đến km 31+693 93/10 Bờ trái ,Lạch Tray Xã Lê Lợi,Huyện An Dương,Thành Phố Hải Phòng Bến hàng hóa Xếp dỡ Vật liệu xây dựng
8544 Bến Doanh nghiệp tư nhân Phú Thơ Từ km 121+953 đến km 122+050 97/30 Bờ phải ,Sông Hậu ( bao gồm nhánh cù lao Thốt Nốt, cù lao Ông Hổ, cù lao Năng Gù Thị Hòa) Phường Thới An,Quận Ô Môn,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ xăng dầu
8545 Bến Bến ông Trãi Từ km 26+250 đến km 26+290 40/15 Bờ trái ,Sông Đào Nam Định Xã Nghĩa Thịnh,Huyện Nghĩa Hưng,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8546 Bến Bến Nghĩa Thịnh 2 Từ km 26+200 đến km 26+250 50/15 Bờ trái ,Sông Đào Nam Định Xã Nghĩa Thịnh,Huyện Nghĩa Hưng,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8547 Bến Bến Liên Chi Phương Từ km 26 đến km 26+090 90/15 Bờ trái ,Sông Đào Nam Định Xã Nghĩa Thịnh,Huyện Nghĩa Hưng,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
8548 Bến Cơ sở CBLT Quân Đoàn 4 Từ km 8+903 đến km 8+934.5 31.5/8 Bờ phải ,Rạch Ô Môn Xã Thới Thạnh,Huyện Thới Lai,Thành Phố Cần Thơ Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường (lương thực)
8549 Bến Bến Quyết Thắng Từ km 19+750 đến km 20+50 750/15 Bờ trái ,Sông Đào Nam Định Xã Nam Dương,Huyện Nam Trực,Tỉnh Nam Định Bến sửa chữa đóng mới Sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy
8550 Bến Bến Trường Nhất Từ km 19+470 đến km 19+550 80/15 Bờ trái ,Sông Đào Nam Định Xã Nam Dương,Huyện Nam Trực,Tỉnh Nam Định Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường


COPYRIGHT © 2015 TỔ CNTT - CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI - HỖ TRỢ: MR.HÙNG - 0916.845.345

Bản Đồ Danh Bạ Cảng Bến Thủy Nội Địa Việt Nam - Phiên Bản Chạy Thử Nghiệm Version 1.0.0.1 - Hệ thống chạy tối nhất trên trình duyệt Chorme, Firefox.