Tên cảng bến Loại cảng Loại cảng bến Trạng thái Đơn vị quản lý Tìm kiếm nâng cao
STT Loại Tên cảng bến Vị trí Dài / rộng (m) Tên sông Thuộc địa phận Loại cảng bến Mục đích sử dụng
51 Bến VLXD Quốc Dũng Từ km 1+400 đến km 1+421 21/10 Bờ trái ,Sông Phù Ly Phường Đông Thuận,Thị Xã Bình Minh,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
52 Bến Cửa hàng gạch ngói Tám Lợi Từ km 1+325 đến km 1+357 32/8 Bờ phải ,Sông Phù Ly Xã Đông Bình,Thị Xã Bình Minh,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
53 Bến Tô Dư Từ km 1+200 đến km 1+245 45/8 Bờ phải ,Sông Phù Ly Xã Đông Bình,Thị Xã Bình Minh,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
54 Bến Bảo Phúc Từ km 0+300 đến km 0+360 60/12 Bờ trái ,Kinh Thầy Cai Xã Mỹ Phước,Huyện Mang Thít,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
55 Bến Ba Đầy Từ km 3+300 đến km 3+335 35/7 Bờ trái ,Sông số 6 Xã Bình Phước,Huyện Mang Thít,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
56 Bến Cơ Sở Kinh doanh-VLXD Hai Minh Từ km 0+200 đến km 0+246 46/10 Bờ trái ,Sông Ngọc Sơn Đông Xã Tân An Hội,Huyện Mang Thít,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
57 Bến Cty TNHH Ngọc Thanh Từ km 0+500 đến km 0+560 60/10 Bờ trái ,Sông Cái Đôi Xã Tân Hòa,Thành Phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường
58 Bến Ba Long Từ km 0+200 đến km 0+220 20/8 Bờ phải ,kinh Hàng Thẻ Xã Tân Hạnh,Huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
59 Bến Mười Hai Từ km 1+110 đến km 1+150 40/10 Bờ phải ,kinh Hàng Thẻ Xã Lộc Hòa,Huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
60 Bến VLXD Lê Phước Từ km 0+000 đến km 0+025 25/12 Bờ trái ,kinh Hàng Thẻ Xã Lộc Hòa,Huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường
61 Bến VLXD Bảo Vinh Từ km 0+600 đến km 0+646 46/10 Bờ phải ,Rạch An Hiệp Xã Long An,Huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
62 Bến Công ty TNHH 1TV xăng dầu Nam Bộ Từ km 0+000 đến km 0+020 20/5 Bờ phải ,Sông Ông Me Nhỏ Xã Lộc Hòa,Huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ xăng dầu
63 Bến DNTN Hoàng Sơn - Cơ sở 6 Từ km 0+060 đến km 0+100 40/5 Bờ phải ,Sông Cái Sao Thị Trấn Long Hồ,Huyện Long Hồ,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ xăng dầu
64 Bến Trung Dũng Từ km 5+250 đến km 5+292 42/10 Bờ trái ,sông Mỹ Thuận Xã Mỹ Thuận,Huyện Bình Tân,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
65 Bến Nguyễn Đức Hợp Từ km 5+160 đến km 5+185 25/9 Bờ trái ,sông Mỹ Thuận Xã Mỹ Thuận,Huyện Bình Tân,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
66 Bến Bé Bảy Từ km 21+800 đến km 21+848 48/14 Bờ trái ,Sông Ba Kè Xã Hậu Lộc,Huyện Tam Bình,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
67 Bến Quốc Hội Từ km 27+900 đến km 27+925 25/15 Bờ trái ,Sông Ba Kè Xã Hòa Lộc,Huyện Tam Bình,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
68 Bến An Bình Từ km 0+400 đến km 0+436 36/25 Bờ trái ,Sông Cái Cam Phường 9,Thành Phố Vĩnh Long,Tỉnh Vĩnh Long Bến hành khách Lên xuống hành khách
69 Bến Hữu Nghị Từ km 3+540 đến km 3+570 30/10 Bờ phải ,Sông Vũng Liêm Xã Trung Thành Tây,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
70 Bến Quốc Thắng Từ km 3+900 đến km 3+952 52/15 Bờ phải ,Sông Vũng Liêm Xã Trung Thành Tây,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
71 Bến Hoàng Thống Từ km 21+900 đến km 21+929 29/10 Bờ phải ,Sông Ngãi Chánh Xã Hiếu Nhơn,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
72 Bến Dương Văn Hòa Từ km 22+400 đến km 22+420 20/8 Bờ trái ,Sông Ngãi Chánh Xã Hiếu Nhơn,Huyện Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường
73 Bến Bến chuyên dùng Ba Hùng Từ km 49+999 đến km 50+064 65/20 Bờ phải ,Sông Cái Bé Xã Vĩnh Hòa Phú,Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Bến chuyên dụng Sữa chữa ghe biển
74 Bến Bến Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang Từ km 57+079 đến km 57+126 47/10 Bờ trái ,Kênh Rạch Sỏi Hậu Giang Phường Vĩnh Lợi,Thành Phố Rạch Giá,Tỉnh Kiên Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ VLXD
75 Bến Bến xăng dầu Từ km 51+720 đến km 51+754 34/12 Bờ phải ,Sông Cái Bé Xã Vĩnh Hòa Phú,Huyện Châu Thành,Tỉnh Kiên Giang Bến hàng hóa Xếp dỡ xăng dầu
76 Bến Sáu Sơn Từ km 31+100 đến km 31+150 50/8 Bờ trái ,Sông Trà Ngoa Xã Hựu Thành,Huyện Trà Ôn,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa xếp dỡ hàng hóa thông thường
77 Bến Út Anh Từ km 38+020 đến km 38+054 34/7 Bờ trái ,Sông Trà Ngoa Xã Hựu Thành,Huyện Trà Ôn,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
78 Bến Mười Nhi Từ km 39+100 đến km 39+130 30/10 Bờ trái ,Sông Trà Ngoa Xã Trà Côn,Huyện Trà Ôn,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
79 Bến Phước Hưng Từ km 43+660 đến km 43+700 40/10 Bờ trái ,Sông Trà Ngoa Xã Trà Côn,Huyện Trà Ôn,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
80 Bến Thành Hiệp II Từ km 41+275 đến km 41+325 50/10 Bờ trái ,Sông Trà Ngoa Xã Trà Côn,Huyện Trà Ôn,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
81 Bến BẾN VLXD KIỀU LAN 4 Từ km 0+00 đến km 0+00 196/30 Bờ trái ,Sông Cổ Chiên ( bao gồm nhánh sông Băng Tra, Cung Hầu ) Xã Giao Thạnh,Huyện Thạnh Phú,Tỉnh Bến Tre Bến chuyên dụng Hjsjsjj
82 Bến BẾN MINH MINH KHOA 2 Từ km 0+00 đến km 0+00 90/30 Bờ phải ,Sông Đà Phường Long Bình,Quận 9,Thành Phố Hồ Chí Minh Bến chuyên dụng Phương tiện thủy cập bến bốc dỡ VLXD thi công công trình
83 Bến BẾN TUẤN LỘC Từ km 0+000 đến km 0+000 0/26 Bờ phải ,Sông Đồng Nai ( bao gồm Nhánh cù lao Ông Cồn, cù lao Bạch Đằng, cù lao Rùa ) Phường Long Phước,Quận 9,Thành Phố Hồ Chí Minh Bến hành khách Hành khách nội bộ
84 Bến Cửa hàng vật liệu xây dựng Thành Tất Từ km 6+208 đến km 6+232 24/8 Bờ phải ,Kinh Hai Quí Xã Thuận An,Thị Xã Bình Minh,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
85 Bến VLXD Cẩm Phong Từ km 10+630 đến km 10+651 21/15 Bờ phải ,Sông Cổ Cò Xã Ngọc Tố,Huyện Mỹ Xuyên,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ VLXD
86 Bến Nhà máy xay lúa Huỳnh Văn Thị Từ km 11+106,5 đến km 11+122,5 16/7 Bờ phải ,Kênh Phú Hữu Bãi Xàu Phường 8,Thành Phố Sóc Trăng,Tỉnh Sóc Trăng Bến hàng hóa Xếp dỡ lương thực
87 Bến BẾN VẠN PHÚC Từ km 17+978 đến km 18+013 35/20 Bờ trái ,Kênh Lấp Vò Sa Đéc Phường 1,Thành Phố Sa Đéc,Tỉnh Đồng Tháp Bến chuyên dụng Lương thực
88 Bến BẾN KHÁCH DU LỊCH HOÀNG LAM Từ km 59+439 đến km 59+470 31/30 Bờ trái ,Sông Hàm Luông Phường 7,Thành Phố Bến Tre,Tỉnh Bến Tre Bến hành khách hành khách
89 Bến BẾN DỪA TIẾN PHƯỚC TÀI Từ km 13+057 đến km 13+114 57/6 Bờ phải ,Rạch và kênh Mỏ Cày Xã Khánh Thạnh Tân,Huyện Mỏ Cày Bắc,Tỉnh Bến Tre Bến hàng hóa Các sản phẩm từ dừa
90 Bến BẾN DỪA NGUYỄN NGỌC THỂ Từ km 12+188 đến km 12+236 50/6 Bờ trái ,Rạch và kênh Mỏ Cày Xã An Thạnh,Huyện Mỏ Cày Nam,Tỉnh Bến Tre Bến hàng hóa Các sản phẩm từ dừa
91 Bến BẾN VLXD HOÀNG TRƯỞNG 2 Từ km 31+426 đến km 31+497 71/25 Bờ phải ,Sông Hàm Luông Xã Mỹ An,Huyện Thạnh Phú,Tỉnh Bến Tre Bến chuyên dụng Bến chuyên dùng. VLXD
92 Bến BẾN XĂNG DẦU TRUNG DIỆP Từ km 05+103 đến km 05+163 60/20 Bờ phải ,Kênh Chẹt Sậy Xã Phong Nẫm,Huyện Giồng Trôm,Tỉnh Bến Tre Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa, Mua bán xăng dầu
93 Bến BẾN ĐÓNG TÀU HÀ NAM 2 Từ km 00+548 đến km 00+613 65/20 Bờ phải ,Sông Bến Tre Xã Bình Phú,Thành Phố Bến Tre,Tỉnh Bến Tre Bến sửa chữa đóng mới Đóng Tàu, đóng tàu, thuyền và cấu kiện nổi
94 Bến BẾN ĐÓNG TÀU HÀ NAM 1 Từ km 01+079 đến km 01+143 64/25 Bờ phải ,Sông Bến Tre Xã Bình Phú,Thành Phố Bến Tre,Tỉnh Bến Tre Bến sửa chữa đóng mới Đóng Tàu, đóng tàu, thuyền và cấu kiện nổi
95 Bến VLXD Hoàng Điệp Từ km Tổ 1, xã Tân An Thạnh, Bình Tân đến km Tổ 1, xã Tân An Thạnh, Bình Tân 18/6 Bờ phải ,kinh Đoàn Dong Xã Tân An Thạnh,Huyện Bình Tân,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
96 Bến VLXD Hữu Lộc Từ km ấp Thành Nhân, Xã Thành Lợi, Bình Tân đến km ấp Thành Nhân, Xã Thành Lợi, Bình Tân 30/10 Bờ trái ,Sông Trà Mơn Xã Thành Lợi,Huyện Bình Tân,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
97 Bến VLXD Phúc Trường Từ km Thửa 58, TBĐ 25 đến km Thửa 58, TBĐ 25 21/10 Bờ phải ,Kinh Hai Quí Xã Thành Lợi,Huyện Bình Tân,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
98 Bến Nhựt Thăng Từ km 0+500 đến km 0+524 24/7 Bờ trái ,Sông Bà Đồng Xã Tân Bình,Huyện Bình Tân,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ xăng dầu
99 Bến VLXD Đông Phúc Từ km 6+000 đến km 6+035 35/9 Bờ trái ,sông Giáp Nước Xã Tân Lộc,Huyện Tam Bình,Tỉnh Vĩnh Long Bến hàng hóa Xếp dỡ hàng hóa thông thường
100 Bến BẾN VLXD TRUNG LIÊM HỒNG NGỰ Từ km 40+270 đến km 40+322 52/10 Bờ trái ,Kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng Xã An Bình A,Thị Xã Hồng Ngự,Tỉnh Đồng Tháp Bến chuyên dụng bốc dỡ VLXD


Bản quyền thuộc công ty STC - Đơn vị phối hợp phát triển Công ty cổ phần SoftNet

Bản Đồ Danh Bạ Cảng Bến Thủy Nội Địa Việt Nam version 1.0.0.1 - Hệ thống chạy ổn định trên trình duyệt Chrome, Firefox.